Prednisolon

Dit medicijn wordt op verschillende manieren toegepast. Het kan geslikt worden, maar dan is het echt specialistenwerk en gaat het om de behandeling van een ernstige aandoening. Lees het oordeel van Ivan Wolffers.

Lees meer >
 

Prednisolon behoort tot de corticosteroïden

Wat is Prednisolon voor medicijn? Prednisolon behoort tot de corticosteroïden. Corticosteroïden onderdrukken ontstekingsreacties in het lichaam en in sommige situaties kan dat nodig zijn. Men zou kunnen zeggen dat de corticosteroïden tegen vrijwel elke klacht wel eens geprobeerd zijn - en zeer vaak met opmerkelijk goede resultaten. De corticosteroïden (die afgeleid zijn van de bijnierschorshormonen) kan men onderverdelen in mineralohormonen en glucohormonen. Mineralocorticosteroïden spelen een belangrijke rol bij het regelen van de verhouding van de zouten in het lichaam. Belangrijker voor algemeen gebruik in de geneeskunde zijn de glucocorticoïden. Ze spelen een rol bij de vorming van suiker uit de eiwitten in ons lichaam. Dat gebeurt telkens als het lichaam suiker nodig heeft. De glucocorticosteroïden remmen de ontstekingsreacties en overgevoeligheidsreacties. Corticosteroïden werken z.g. stresssituaties in het lichaam tegen. Pijn, koorts, malaise en gebrek aan eetlust verdwijnen hierdoor. Dit is met name gunstig voor de behandeling van slopende ziekten.

Onder welke naam is Prednisolon verkrijgbaar? Het is verkrijgbaar onder de naam Prednisolon in sterktes van 5, 20, 30 en 50 milligram en wordt geleverd door verschillende fabrikanten van merkloze medicijnen. Als injectie wordt het geleverd onder de namen Prednisolonnatriumsuccinaat en de merknaam Di-Adreson-F Aquosum. Het wordt door oogartsen voorgeschreven onder de namen Utracortenol oogzalf en als oogdruppels: Minims Prednisolonnatriumfosfaat en Pred Forte.

 

Overige informatie over Prednisolon

 
Bekijk hieronder een voorbeeld dat u
gratis onderaan de pagina kunt downloaden
 
 
Waar wordt Prednisolon voor gebruikt? Corticosteroïden hebben een groot werkingsterrein. Doordat ze een ontsteking onderdrukkende werking hebben worden ze gebruikt bij de behandeling van infecties die schade aan het lichaam dreigen aan te brengen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij astma. Daar worden inhalatiecorticosteroïden routinematig gebruikt  omdat ze niet in het lichaam zelf worden opgenomen en dus relatief veilig zijn. Als de astma echter ernstig is en snel gereguleerd moet worden wordt wel eens een korte stootkuur met te slikken prednisolon voorgeschreven. Ze worden ook gebruikt tegen kwaadaardige aandoeningen, maar dan in hogere doses. Voor de volledigheid volgt hier het volledig overzicht zoals het officieel is goedgekeurd in Nederland. Daarbij gaan we ervan uit dat mensen die bijvoorbeeld de ziekte van Kahler hebben dat ook weten. “Suppletie bij acute en primaire of secundaire bijnierschorsinsufficiëntie; voor deze indicatie zijn de natuurlijke corticosteroïden hydrocortison en cortison het meest geschikt. Systemische behandeling bij reumatologische aandoeningen zoals geselecteerde gevallen of bijzondere vormen (Felty, Sjögren) van reumatoïde artritis, incl. juveniele reumatoïde artritis, acuut reuma,lupus erythematodes disseminatus, polyarteriitis nodosa en andere vasculitiden, arteriitis temporalis, poly- en dermatomyositis. Pulmonale aandoeningen zoals onderhoudsbehandeling astma, exacerbatie van astma of COPD, sarcoïdose en allergische longaandoeningen (bv. eosinofiele longinfiltratie). Maag-darmaandoeningen zoals colitis ulcerosa en enteritis regionalis (= Ziekte van Crohn, m.n. bij een acute aanval van de ziekte; bij meer distaal gelokaliseerde vormen neemt ook rectale toediening een belangrijke plaats in) en bepaalde vormen van hepatitis. Hematologische afwijkingen zoals auto-immuun hemolytische anemie, idiopathische trombocytopenische purpura en reticulo-lymfoproliferatieve aandoeningen. Geselecteerde gevallen van nefrotisch syndroom. Endocrinologische afwijkingen zoals congenitale bijnierschorshyperplasie, endocriene exophthalmus. Oncologische aandoeningen zoalslymfatische leukemieën (m.n. acute vormen), maligne lymfomen, de ziekte van Kahler, gemetastaseerd mammacarcinoom, hypercalciëmie ten gevolge van skeletmetastasen of de ziekte van Kahler. Neurologische aandoeningen zoals acute exacerbaties van multipele sclerose, cerebraal oedeem ten gevolge van hersenmetastasen. Oogheelkundige aandoeningen zoals choroidoretinitis, iridocyclitis, neuritis optica en pseudotumor orbitae. Huidaandoeningen zoals pemphigus vulgaris en parapemphigus, uitgebreide psoriasis, erytrodermieën, Stevens-Johnson-syndroom, mycosis fungoides, bulleuze dermatitis herpetiformis, waarbij soms intralaesionaal wordt toegediend (bv. bij keloïden). Als adjuvans bij heftige allergische en anafylactische reacties. Als immunosuppressivum bij orgaantransplantatie. Adjuvans bij preventie van misselijkheid en braken bij behandeling van kanker met oncolytica met een ernstig emetogeen effect. Lokale behandeling bij aandoeningen van gewrichten zoals reumatoïde artritis en aandoeningen van weke delen zoals bursitis, epicondylitis, tendovaginitis.”

Daarnaast is er het gebruik als zalf of druppels. Op die manier wordt het corticosteroïd nauwelijks in het lichaam opgenomen. Schone ontsteking van een of meer onderdelen van de ogen zonder dat daar een micro-organisme bij betrokken is. Dat kunnen de oogvliezen zijn, de iris of de oogzenuw. Prikkelingsverschijnselen na een operatie van het voorste oogsegment (alleen de 1%-oplossing).

Wijze van gebruik Prednisolon: Bij oraal gebruik: 2,5-5 mg viermaal per dag, in ernstige gevallen 80-120 mg per dag. Bij een langdurige intensieve therapie kan eventueel met een vrij hoge dagdosis van 0,5-1 mg/kg lichaamsgewicht, verdeeld over 2-4 giften, worden begonnen. Na onderdrukken van de symptomen proberen de dagdosering te verlagen en de toedieningsfrequentie terug te brengen tot 1 gift 's ochtends òf 1 gift per 48 uur.

Manier van innemen:  De tabletten bij voorkeur innemen vóór of tijdens de maaltijd met melk of water. De capsules in het geheel innemen met water; evt. de capsule op een lepel met water zacht laten worden. Bij maagklachten de capsules of drank tijdens of vlak na het eten innemen.

Als oogdruppels: 1–2 druppels 0,5% iedere 1–2 uur in de conjunctivaalzak of 1 druppel 1% twee- tot viermaal per dag; bij verbetering dosering verlagen tot 1–2 druppels 0,5% of een weinig oogzalf drie- à viermaal per dag. De oogzalf bij voorkeur 's avonds gebruiken.

Bijzonderheden: Corticosteroïden zijn ‘zware’ medicijnen en aan het gebruik kleven ook behoorlijke nadelen. Artsen moeten altijd een verstandige afweging maken tussen mogelijke voordelen en nadelen. Dat kan doordat er vaak uitwendig gebruik mogelijk is: als zalf, druppels, inhalatie. Prednisolon wordt vooral geslikt. Daarbij is het zaak om na een hoog begin snel de dosis weer af te bouwen.


Download hieronder gratis de complete beschrijving met wetenswaardigheden over Prednisolon

Naam
E-mail adres


Gezond Leven? Kan dat? | Diclofenac | Amoxicilline | Doxycycline | Metoprolol | Ibuprofen | Salbutamol | Oxazepam | Simvastatine voor cholesterol behandeling | Codeine | Hydrocortison als veiligste bijnierschorshormoon | Triamcinolon en chronisch eczeem | Hydrochloorthiazide en verhoogde bloeddruk | Carbasalaatcalcium, Ascal en bloedstolling | Nitrofurantoine, Furabid en Furadantine als antbiotica | De Benzodiazepinen Temazepam en Normison | Acetylsalicylzuur of Aspirine bij koorts en/of pijn | Macrogol of Forlax als laxeermiddel bij obstipatie | Metformine, Glucophage bij suikerziekte | Prednisolon behoort tot de corticosteroïden | Naproxen, Aleve, Naprovite of Momendol | Fusidinezuur of Fusidin voor infectie op huid en oog | Pantoprazol, Pantozol, Pantorc, Peptazol en maagzuur | Desloratadine, Aerius, Azomyr of Neoclarytin tegen allergie | Fluticason, Flixotide, Flutide voor astma en eczeem | Atorvastatine, Lipitor, Prevencor, Sortis en cholesterol | Claritromycine, Klacid, Biaxin en Klaricid als antibiotica | Carbomeer, kunsttranen en droge ogen | Salmeterol, Fluticason, Serevent, Seretide en astma / COPD | Diazepam, Stesolid en benzodiazepinen slaapmiddelen | Levocetirizine, Xyzal tegen allergie zoals hooikoorts | Furosemide, Lasiletten en Lasix als plasmiddel | Mometason, Elecon, Nasonex, Asmanex, Elovent en allergie | Tramadol en Tramal bij ernstige pijn | Levothyroxine is synthetisch schildklier hormoon | Enalapril maleaat en Renitec bij hoge bloeddruk | Amlodipine of norvasc tegen hartkramp | Acenocoumarol of Sintrom als bloedverdunner | Oestrogeen met levonorgestrel | Esomeprazol, Nexium of Esopral o.a. voor maagzweer | Paracetamol en Finimal als pijnstiller | Diclofenac, Voltaren of Cataflam en reuma | Paroxetine of Seroxat en depressies | Chlooramfenicol tegen infectie oog en oogleden | Ketoconazol of Nizoral o.a. bij infectie door schimmels | Azitromycine, Zithromax, Azacleus of Nuzaca en gonorroe | Betamethason tegen eczeem en psoriasis | Miconazol of Miconazolnitraat effectief tegen schimmels | Ciprofloxacine, Ciproxin of Ciloxan bij infecties | Feneticilline of Broxil bij ontsteking van de amandelenZoeken: