Mometason

Dit medicijn zit in veel medicijnen voor plaatselijk gebruik. Het zit bijvoorbeeld in veel huidsmeersels. Lees het oordeel van Ivan Wolffers.

Lees meer >
 

Mometason, Elecon, Nasonex, Asmanex, Elovent en allergie

Wat is Mometason dit voor medicijn? Mometason is een corticostero�d klasse 3.�Corticostero�den onderdrukken ontstekingsreacties in het lichaam en in sommige situaties kan dat nodig zijn. Men zou kunnen zeggen dat de corticostero�den tegen vrijwel elke klacht wel eens geprobeerd zijn - en zeer vaak met opmerkelijk goede resultaten. De corticostero�den (die afgeleid zijn van de bijnierschorshormonen) kan men onderverdelen in mineralohormonen en glucohormonen. Mineralocorticostero�den spelen een belangrijke rol bij het regelen van de verhouding van de zouten in het lichaam. Belangrijker voor algemeen gebruik in de geneeskunde zijn de glucocortico�den. Ze spelen een rol bij de vorming van suiker uit de eiwitten in ons lichaam. Dat gebeurt telkens als het lichaam suiker nodig heeft. De glucocorticostero�den remmen de ontstekingsreacties en overgevoeligheidsreacties. Corticostero�den werken z.g. stresssituaties in het lichaam tegen. Pijn, koorts, malaise en gebrek aan eetlust verdwijnen hierdoor. Dit is met name gunstig voor de behandeling van slopende ziekten. Corticostero�den kunnen ook geslikt worden en omdat ze in tegenstelling tot wanneer ze ge�nhaleerd, gedruppeld of gesmeerd worden in grotere hoeveelheden in het bloed komen, hebben ze dan een veel groter effect op het hele lichaam. Triamcinolon en hydrocortison zijn de lichtste en meest gebruikte corticostero�den. Er zijn verschillende manieren om corticostero�den te gebruiken. Allereerst is er de plaatselijke toepassing op huid, oog, endeldarm of vagina. Ge�nhaleerde corticostero�den worden in onvoldoende mate in de bloedbaan opgenomen om al te veel ongewenste verschijnselen te geven en worden daarom ook tot het plaatselijke gebruik gerekend.

Voor wat betreft het gebruik in zalven en cr�mes geldt het volgende: Niet alle zalven en cr�mes die corticostero�den bevatten werken even sterk. Er kan een vierdeling worden gemaakt. Het ligt voor de hand, gezien de vele verschillende zalven en cr�mes die corticostero�den bevatten, dat men er een beetje verstand van moet hebben om de juiste uit te kiezen.

Klasse 1: zwakst werkende en veiligste bijnierschorshormoon: Hydrocortison, dat onder deze generieke naam voorkomt. Dit is het middel dat zeer effectief is bij allerlei onschuldige klachten waarbij het moeilijk is om een duidelijke diagnose te stellen.

Klasse 2: matig sterk werkende bijnierschorshormonen: Dat zijn Clob�tason (Emovate), Flumetason (Locacorten), Fluocortolon (Ultralan), Hydrocortisonbutyraat�(Loco�d), Aclometason (Aclosone) en Triamcinolon. Deze middelen zijn aan de beurt zodra blijkt dat met het middel uit de klasse 1 geen effect bereikt wordt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een chronisch eczeem. Triamcinolonzalf is de goedkoopste uit deze groep en deze doet wat werking betreft niet onder voor de andere smeersels.

Klasse 3: sterk werkende bijnierschorshormonen: Dat zijn B�tamethasondipropionaat (Diprosone),�B�tamethasonvaleraat� (Celestoderm, Betnelan), Desoximetason (Topicorte, Ibaril), Diflucortolon (Nerisona), Fluocinonide (Topsyne), Fluprednideen (Decoderm), Fluticason (Cutivate), Halometason (Sicorten), en Mometason (Elocon). Als met de middelen uit klasse 2 niets bereikt wordt, kan een smeersel uit klasse 3 worden gebruikt. In de acute fase van acuut eczeem worden nogal eens middelen uit deze klasse 3 gebruikt.

Klasse 4: zeer sterk werkende bijnierschorshormonen: Dit zijn B�tamethasondipropionaat(Diprolene) en Clob�tasol (Dermovate). Deze sterk werkende zalven en cr�mes die corticostero�den bevatten worden maar zelden gebruikt. Bijvoorbeeld bij hardnekkige psoriasis.

Onder welke namen is Mometason? Mometason kan in verschillende vormen en onder verschillende merknamen worden gevonden. Als Elecon, de zalf voor het behandelen van huidaandoeningen. Als Nasonex , de neusspray voor behandeling van hooikoorts. Als Asmanex of Elovent, de inhaler voor behandeling van astma. En tenslotte nog in combinatie met salicylzuur als Elosalic. Toevoeging van salicylzuur aan een corticostero�d zorgt ervoor dat de stof beter in de huid doordringt en geeft een sterkere werking.

�

Overige informatie over Mometason

�
Bekijk hieronder een voorbeeld dat u
gratis onderaan de pagina kunt downloaden
�
�
Waar wordt Mometason, Elecon, Nasonex, Asmanex of Elovent voor gebruikt? Het wordt gebruikt bij de behandeling van allergische aandoeningen zoals hooikoorts, eczeem en astma.�Gewoonlijk laten zij huiduitslag in verbluffend korte tijd verdwijnen en zijn ze, zolang er niets van in de bloedbaan terechtkomt, relatief onschuldig. Echter: niet elke huiduitslag reageert op Mometason, Elecon, Nasonex, Asmanex of Elovent.

De volgende huidaandoeningen kunnen met bijnierschorshormoon worden behandeld: verschillende vormen van eczeem, muggenbeten, bepaalde jeukende huidziekten en in extreme gevallen luieruitslag, psoriasis en enkele minder vaak voorkomende huidziekten. In de afgelopen jaren zijn er stemmen opgegaan om bepaalde middelen te verstrekken zonder recept. Maar opgepast: corticostero�dzalven zijn relatief duur en hebben bij langdurig gebruik soms bezwaren. Ook verkeerd gebruik is dan heel goed mogelijk. Daarom is het zaak dat de verkoop van een dergelijk middel gepaard gaan met goede informatie.

Mometason is als Asmanex en Elovent ook beschikbaar voor onderhoudsbehandeling van astma teneinde deze allergische aandoening onder controle te houden. Het wordt gebruikt door volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar.

Als Nasonex wordt mometason gebruikt bij behandeling van allergische neusaandoeningen, zoals hooikoorts. Dat gebeurt in de vorm van een neusdruppelpreparaat.

Wijze�van gebruik Mometason, Elecon, Nasonex, Asmanex of Elovent: Bij toepassing op de huid geldt als regel dat men eens per dag smeert. Niet langer dan 1 week gebruiken en de dokter raadplegen als er geen verbetering is Veel corticostero�dsmeersels worden twee maal per dag gesmeerd, maar onderzoek wijst uit dat als men eens per dag smeert het effect er niet minder door wordt. Daarom is het volgens deskundigen voldoende om eens per dag te smeren (BMJ 2007;334:1272).

Bij gebruik als inhalator bij het onder controle houden van astma,� is het uiterst belangrijk om een goede techniek te hanteren. Dat valt te leren. Goede instructies over inhalatiemedicijnen bevatten de volgende aanwijzingen (voor een deel is dit gebaseerd op Ann Pharmacother 1993; 127:185):

1. Goed schudden voor gebruik.

2. Verwijder de beschermdop.

3. Rustig uitademen.

4. De inhaler tussen de lippen zetten en �puffen�.

5. Terzelfder tijd langzaam en diep inademen.

6. Gedurende 5 tot 10 seconden de adem inhouden.

7. E�n puf per keer gebruiken en ten minste 30 seconden pauze tussen twee pufs.

8. Na puffen met een corticostero�den-inhaler de mond spoelen.

9. Berg de inhaler altijd goed op in een aparte daarvoor bestemde ruimte. Als het in een handtas of broekzak moet, dan liefst in een speciaal etui.

10. De inhaler wekelijks reinigen.

Stoppen? De behandeling met Mometason, Elecon, Nasonex, Asmanex of Elovent niet abrupt staken.

Download hieronder gratis de complete beschrijving met wetenswaardigheden over Mometason

Naam
E-mail adres�


Gezond Leven? Kan dat? | Diclofenac | Amoxicilline | Doxycycline | Metoprolol | Ibuprofen | Salbutamol | Oxazepam | Simvastatine voor cholesterol behandeling | Codeine | Hydrocortison als veiligste bijnierschorshormoon | Triamcinolon en chronisch eczeem | Hydrochloorthiazide en verhoogde bloeddruk | Carbasalaatcalcium, Ascal en bloedstolling | Nitrofurantoine, Furabid en Furadantine als antbiotica | De Benzodiazepinen Temazepam en Normison | Acetylsalicylzuur of Aspirine bij koorts en/of pijn | Macrogol of Forlax als laxeermiddel bij obstipatie | Metformine, Glucophage bij suikerziekte | Prednisolon behoort tot de corticostero�den | Naproxen, Aleve, Naprovite of Momendol | Fusidinezuur of Fusidin voor infectie op huid en oog | Pantoprazol, Pantozol, Pantorc, Peptazol en maagzuur | Desloratadine, Aerius, Azomyr of Neoclarytin tegen allergie | Fluticason, Flixotide, Flutide voor astma en eczeem | Atorvastatine, Lipitor, Prevencor, Sortis en cholesterol | Claritromycine, Klacid, Biaxin en Klaricid als antibiotica | Carbomeer, kunsttranen en droge ogen | Salmeterol, Fluticason, Serevent, Seretide en astma / COPD | Diazepam, Stesolid en benzodiazepinen slaapmiddelen | Levocetirizine, Xyzal tegen allergie zoals hooikoorts | Furosemide, Lasiletten en Lasix als plasmiddel | Mometason, Elecon, Nasonex, Asmanex, Elovent en allergie | Tramadol en Tramal bij ernstige pijn | Levothyroxine is synthetisch schildklier hormoon | Enalapril maleaat en Renitec bij hoge bloeddruk | Amlodipine of norvasc tegen hartkramp | Acenocoumarol of Sintrom als bloedverdunner | Oestrogeen met levonorgestrel | Esomeprazol, Nexium of Esopral o.a. voor maagzweer | Paracetamol en Finimal als pijnstiller | Diclofenac, Voltaren of Cataflam en reuma | Paroxetine of Seroxat en depressies | Chlooramfenicol tegen infectie oog en oogleden | Ketoconazol of Nizoral o.a. bij infectie door schimmels | Azitromycine, Zithromax, Azacleus of Nuzaca en gonorroe | Betamethason tegen eczeem en psoriasis | Miconazol of Miconazolnitraat effectief tegen schimmels | Ciprofloxacine, Ciproxin of Ciloxan bij infecties | Feneticilline of Broxil bij ontsteking van de amandelenZoeken: