Richtlijnen voor de behandeling van ADHD

Het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), een adviesorgaan in het Verenigd Koninkrijk kwam op 24 september 2008 met richtlijnen voor de behandeling van Aandachtstoornis en hyperactiviteit (ADHD).
Lees meer >
 
Medicijnen tegen COPD riskant?

Tegen chronische obstructieve longziekte (COPD) bestaat er eigenlijk geen goede behandeling. Het beste is het te stoppen met roken, maar dat lukt niet iedereen.
Lees meer >
 
Onvruchtbaar door hands-free bellen

In het wetenschappelijke tijdschrift Fertility and Sterility is een onderzoek te vinden van Amerikaanse onderzoekers die vonden dat hands-free bellen kan zorgen dat mannen onvruchtbaar sperma krijgen. Uitkijken dus? Hoe zit dat dan?
Lees meer >
 
Kennisverbeteraars voor iedereen

E�n van de niet zo vaak genoemde redenen voor ouders met kinderen die last hebben van  aandachtstoornis en hyperactiviteit (adhd) is dat ze door die kinderen methylfenidaat (Ritalin) te geven, ze het beter doen op school.
Lees meer >
 
Statinen voor kinderen vanaf acht jaar

In juli 2008 verscheen een rapport van de American Association of Pediatrics (AAP) � de vereniging van kinderartsen in de VS � waarin werd geadviseerd cholesterol verlagende medicijnen (met name de statinen) aan kinderen vanaf acht jaar met een verhoogd risico op het krijgen van hart en bloedvatziekten voor te schrijven.
Lees meer >
 
Paracetamol en toegenomen kans op astma

Heeft uw kind pijn of koorts? Een kinderparacetamolletje brengt uitkomst voor zowel kind als de ongeruste ouders. Nieuw onderzoek laat zien dat er misschien wel reden is om zorgvuldiger om te gaan met dit medicijn.
Lees meer >
 
Kinderen doen het niet beter op nieuwe antipsychotica

Artsen en mensen die medicijnen slikken gaan er vaak ten onrechte van uit dat nieuwe medicijnen beter zijn dan oude medicijnen. Het lijkt zo vanzelfsprekend: de medische wetenschap ontwikkelt zich razendsnel.
Lees meer >
 
Pilgebruiksters slikken pil, vergoed of niet

Vanaf 1 januari 2004 werd de anticonceptiepil voor vrouwen van 21 jaar en ouder niet meer vergoed. Daardoor daalde het pilgebruik met 9%. Omdat vrouwen toch effectieve geboorteplanning willen steeg in de afgelopen jaren het aantal vrouwen dat de pil gebruikt weer licht, hoewel het in 2007 nog altijd 6% minder was dan in 2003.
Lees meer >
 
Diabetesmedicijnen en gezond verstand

Al voor het onderzoek in het Amerikaanse artsenblad the New England Journal of Medicine te lezen is werd het op 11 september 2008 al op de website van het blad geplaatst.
Lees meer >
 
Direct adverteren naar de consument

Het is verboden om advertenties regelrecht te richten tot gebruikers van medicijnen. Het mag wel gericht worden op de artsen die ze voorschrijven. In de Verenigde Staten is men soepeler met deze regel.
Lees meer >
 
Meer auto-ongevallen bij gebruik antidepressiva

Van verschillende medicijnen is bekend dat ze de rijvaardigheid be�nvloeden. Van slaapmiddelen en kalmerende middelen is dat uiteraard bekend.
Lees meer >
 
Een op de vijf kinderen tot een jaar krijgt wel eens een as

In het Pharmaceutisch Weekblad van 5 september 2008 zijn cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) te vinden over het gebruik van astmamiddelen in Nederland door kinderen tot 20 jaar. In 2007 gebruikte 13% van de kinderen tot vijf jaar een astmamiddel.
Lees meer >
 
Waarom dalen de borstkankercijfers

Sinds een aantal jaren daalt het aantal vrouwen met borstkanker. Deskundigen discussi�ren met elkaar over hoe dat verklaard kan worden. Borstkanker wordt be�nvloed door verschillende factoren.
Lees meer >
 
Onrust over Vytorin blijft

Op 2 september 2008 verscheen in de New York Times opnieuw een artikel over het cholesterol verlagende medicijn Vytorin (simvastatine/ezetimib).
Lees meer >
 
Medicijn tegen alle soorten kanker in zicht

Zou het niet prachtig zijn als we een medicijn hebben dat zonder al te veel bijwerkingen te veroorzaken alle vormen van kanker kan bestrijden. Onderzoekers die in de online versie van het tijdschrift Nature publiceren denken een stap dichter bij een dergelijk medicijn te zijn gekomen.
Lees meer >
 
Medicijnen en zelfmoordrisico

Van medicijnen die op het centrale zenuwstelsel werken kan verwacht worden dat ze ook invloed hebben op de stemming en dat ze daarmee ook eventueel bij kunnen dragen aan de beslissing op zelfmoord te plegen.
Lees meer >
 
Gebruik antipsychotica door demente ouderen verdrievoudigt kans

Hoewel er sinds 2002 gewaarschuwd wordt dat mensen met dementie geen antipsychotica zouden moeten gebruiken, worden ze nog veel voorgeschreven.
Lees meer >
 
Een vijfde van online verkregen Ayurvedische medicijnen riskant

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat een vijfde van alle via het internet verkregen Ayurvedische medicijnen zware metalen � zoals arsenicum, chroom of lood � bevat in onaanvaardbaar hoge doses (JAMA 2008;300:915).
Lees meer >
 
Jichtmedicijn helpt tieners van verhoogde bloeddruk af

Uit onderzoek blijkt dat het jichtmedicijn allopurinol effectief is bij de behandeling van verhoogde bloeddruk bij tieners (JAMA 2008;300:924).
Lees meer >
 
Codeïne bevattende pijnstillers en borstvoeding

In 2005 overleed in Canada een baby aan de borstvoeding omdat de moeder code�ne tegen de pijn gebruikte. Volgens Canadese onderzoekers is dat de eerste keer in de geschiedenis dat een kind aan borstvoeding overlijdt. Het is allemaal een beetje gedramatiseerd voorgesteld. Maar wat is er werkelijk aan de hand?
Lees meer >
 
Is er een relatie tussen Vytorin en kanker?

Vytorin (simvastatine/ezetimib) is er nog niet zo lang, maar het is al wel een omstreden geneesmiddel. Het bevat simvastatine en ezetimib, twee middelen die een rol spelen bij het verlagen van het cholesterolniveau van het bloed.
Lees meer >
 

Hoe herken je een bipolaire stoornis

Met het toenemende gebruik van antidepressiva wordt het steeds belangrijker dat artsen goed leren onderscheiden welke depressies werkelijk reageren op medicijnen en welke je beter met wat begeleiding behandelt. E�n van de aandoeningen waar medicijnen belangrijk zijn is de bipolaire stoornis. Vroeger werd dat de manisch-depressieve stoornis genoemd. De naam zegt het al wel, het is een aandoening met twee uitersten: diepe depressies afgewisseld door manische activiteit. Nu hebben de meeste mensen dat wel een beetje. Een golvend patroon van stemming en activiteit zijn maar al te menselijk. Het komt er dus op aan dat goed wordt vastgesteld of er nu wel of niet sprake is van een bipolaire stoornis.

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 23 augustus 2008 leggen twee psychiaters uit hoe dat aangepakt moet worden (Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152:1865). Het is ook bijzonder interessant voor mensen die niet in de psychiatrie hebben doorgeleerd.

Het begint met een vragenlijst die iemand die zich afvraagt of er iets aan de hand is zelf kan invullen. Die volgt hier.

A.      Is er in uw leven ooit een periode geweest waarin u niet uzelf was, en�

1.       � u uzelf zo goed, of zo hyperactief voelde dat de andere mensen vonden dat u niet uzelf was waardoor u in de problemen kwam?

2.       � u zo prikkelbaar was dat u tegen andere mensen schreeuwde of een gevecht of een ruzie begon?

3.       � u veel meer zelfvertrouwen had dan normaal?

4.       � u veel minder sliep dan gebruikelijk, zonder dat u daar last van had?

5.       � u veel spraakzamer was of veel sneller sprak dan gebruikelijk?

6.       � gedachten door uw hoofd jaagden of uw gedachten niet kon remmen?

7.       � u zo gemakkelijk afgeleid werd door uw omgeving dat u moeite had om u goed te concentreren of uw gedachten erbij te houden?

8.       �u veel meer energie had dan normaal?

9.       � u veel actiever was en veel meer dingen deed dan normaal?

10.   � u veel meer sociale contacten had of vaker de deur uitging dan normaal, en bijvoorbeeld midden in de nacht vrienden opbelde?

11.   � u veel meer interesse in seks had dan normaal?

12.   � u dingen deed die ongebruikelijk waren voor u, of waarvan andere mensen zouden kunnen denken dat het overdreven, onverstandig of riskant was?

13.   � u veel geld uitgaf waardoor u of uw familie in de problemen kwam?

B.      Als u op twee of meer van de vorige vragen JA hebt geantwoord, wilt u dan deze vraag beantwoorden: Vonden een aantal van de bovengenoemde gedragingen ooit in dezelfde periode plaats?

C.      Hoeveel problemen leverden deze gedragingen u op, zoals niet meer kunnen werken, problemen met uw familie, geld of justitie, betrokken raken bij ruzies of vechtpartijen?

Mocht u nu door het beantwoorden van de vragenlijst denken dat u een bipolaire stoornis hebt dan heeft u ongelijk. Het is een vragenlijst om het op het spoor te komen en uit onderzoek blijkt dat deze vragenlijst een betrouwbaar instrument is om dat ook daadwerkelijk te doen. De beste manier om uit te zoeken of er ook werkelijk iets aan de hand is, is vervolgens naar uw huisarts gaan en vragen om een verwijzing naar een goede psychiater. Want het stellen van een uiteindelijke diagnose is specialistenwerk.
Zoeken: