Richtlijnen voor de behandeling van ADHD

Het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), een adviesorgaan in het Verenigd Koninkrijk kwam op 24 september 2008 met richtlijnen voor de behandeling van Aandachtstoornis en hyperactiviteit (ADHD).
Lees meer >
 
Medicijnen tegen COPD riskant?

Tegen chronische obstructieve longziekte (COPD) bestaat er eigenlijk geen goede behandeling. Het beste is het te stoppen met roken, maar dat lukt niet iedereen.
Lees meer >
 
Onvruchtbaar door hands-free bellen

In het wetenschappelijke tijdschrift Fertility and Sterility is een onderzoek te vinden van Amerikaanse onderzoekers die vonden dat hands-free bellen kan zorgen dat mannen onvruchtbaar sperma krijgen. Uitkijken dus? Hoe zit dat dan?
Lees meer >
 
Kennisverbeteraars voor iedereen

E�n van de niet zo vaak genoemde redenen voor ouders met kinderen die last hebben van  aandachtstoornis en hyperactiviteit (adhd) is dat ze door die kinderen methylfenidaat (Ritalin) te geven, ze het beter doen op school.
Lees meer >
 
Statinen voor kinderen vanaf acht jaar

In juli 2008 verscheen een rapport van de American Association of Pediatrics (AAP) � de vereniging van kinderartsen in de VS � waarin werd geadviseerd cholesterol verlagende medicijnen (met name de statinen) aan kinderen vanaf acht jaar met een verhoogd risico op het krijgen van hart en bloedvatziekten voor te schrijven.
Lees meer >
 
Paracetamol en toegenomen kans op astma

Heeft uw kind pijn of koorts? Een kinderparacetamolletje brengt uitkomst voor zowel kind als de ongeruste ouders. Nieuw onderzoek laat zien dat er misschien wel reden is om zorgvuldiger om te gaan met dit medicijn.
Lees meer >
 
Kinderen doen het niet beter op nieuwe antipsychotica

Artsen en mensen die medicijnen slikken gaan er vaak ten onrechte van uit dat nieuwe medicijnen beter zijn dan oude medicijnen. Het lijkt zo vanzelfsprekend: de medische wetenschap ontwikkelt zich razendsnel.
Lees meer >
 
Pilgebruiksters slikken pil, vergoed of niet

Vanaf 1 januari 2004 werd de anticonceptiepil voor vrouwen van 21 jaar en ouder niet meer vergoed. Daardoor daalde het pilgebruik met 9%. Omdat vrouwen toch effectieve geboorteplanning willen steeg in de afgelopen jaren het aantal vrouwen dat de pil gebruikt weer licht, hoewel het in 2007 nog altijd 6% minder was dan in 2003.
Lees meer >
 
Diabetesmedicijnen en gezond verstand

Al voor het onderzoek in het Amerikaanse artsenblad the New England Journal of Medicine te lezen is werd het op 11 september 2008 al op de website van het blad geplaatst.
Lees meer >
 
Direct adverteren naar de consument

Het is verboden om advertenties regelrecht te richten tot gebruikers van medicijnen. Het mag wel gericht worden op de artsen die ze voorschrijven. In de Verenigde Staten is men soepeler met deze regel.
Lees meer >
 
Meer auto-ongevallen bij gebruik antidepressiva

Van verschillende medicijnen is bekend dat ze de rijvaardigheid be�nvloeden. Van slaapmiddelen en kalmerende middelen is dat uiteraard bekend.
Lees meer >
 
Een op de vijf kinderen tot een jaar krijgt wel eens een as

In het Pharmaceutisch Weekblad van 5 september 2008 zijn cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) te vinden over het gebruik van astmamiddelen in Nederland door kinderen tot 20 jaar. In 2007 gebruikte 13% van de kinderen tot vijf jaar een astmamiddel.
Lees meer >
 
Waarom dalen de borstkankercijfers

Sinds een aantal jaren daalt het aantal vrouwen met borstkanker. Deskundigen discussi�ren met elkaar over hoe dat verklaard kan worden. Borstkanker wordt be�nvloed door verschillende factoren.
Lees meer >
 
Hoe herken je een bipolaire stoornis

Met het toenemende gebruik van antidepressiva wordt het steeds belangrijker dat artsen goed leren onderscheiden welke depressies werkelijk reageren op medicijnen en welke je beter met wat begeleiding behandelt.
Lees meer >
 
Onrust over Vytorin blijft

Op 2 september 2008 verscheen in de New York Times opnieuw een artikel over het cholesterol verlagende medicijn Vytorin (simvastatine/ezetimib).
Lees meer >
 
Medicijn tegen alle soorten kanker in zicht

Zou het niet prachtig zijn als we een medicijn hebben dat zonder al te veel bijwerkingen te veroorzaken alle vormen van kanker kan bestrijden. Onderzoekers die in de online versie van het tijdschrift Nature publiceren denken een stap dichter bij een dergelijk medicijn te zijn gekomen.
Lees meer >
 
Medicijnen en zelfmoordrisico

Van medicijnen die op het centrale zenuwstelsel werken kan verwacht worden dat ze ook invloed hebben op de stemming en dat ze daarmee ook eventueel bij kunnen dragen aan de beslissing op zelfmoord te plegen.
Lees meer >
 
Gebruik antipsychotica door demente ouderen verdrievoudigt kans

Hoewel er sinds 2002 gewaarschuwd wordt dat mensen met dementie geen antipsychotica zouden moeten gebruiken, worden ze nog veel voorgeschreven.
Lees meer >
 
Een vijfde van online verkregen Ayurvedische medicijnen riskant

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat een vijfde van alle via het internet verkregen Ayurvedische medicijnen zware metalen � zoals arsenicum, chroom of lood � bevat in onaanvaardbaar hoge doses (JAMA 2008;300:915).
Lees meer >
 
Jichtmedicijn helpt tieners van verhoogde bloeddruk af

Uit onderzoek blijkt dat het jichtmedicijn allopurinol effectief is bij de behandeling van verhoogde bloeddruk bij tieners (JAMA 2008;300:924).
Lees meer >
 
Codeïne bevattende pijnstillers en borstvoeding

In 2005 overleed in Canada een baby aan de borstvoeding omdat de moeder code�ne tegen de pijn gebruikte. Volgens Canadese onderzoekers is dat de eerste keer in de geschiedenis dat een kind aan borstvoeding overlijdt. Het is allemaal een beetje gedramatiseerd voorgesteld. Maar wat is er werkelijk aan de hand?
Lees meer >
 

Is er een relatie tussen Vytorin en kanker?

Vytorin (simvastatine/ezetimib) is er nog niet zo lang, maar het is al wel een omstreden geneesmiddel. Het bevat simvastatine en ezetimib, twee middelen die een rol spelen bij het verlagen van het cholesterolniveau van het bloed. Dat is belangrijk voor mensen met een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. In augustus 2008 drong een commissie van het Amerikaanse congres er bij de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit � Food and Dtug Administration (FDA) � erop aan om grondig te onderzoeken of er een relatie is tussen gebruik van Vitoryn en kanker. Dat gaat nu gebeuren. Hoe zit dat precies en wat moet je als gebruiker van zo�n medicijn nu doen?

Het begon allemaal met een onderzoek waarvan de resultaten al in 2006 bekend waren, maar dat pas in 2008 werd gepubliceerd. Daaruit blijkt dat Vytorin hart- en bloedvatziekten niet beter voorkomt dan simvastatine alleen. Doordat zo lang gewacht werd met het naar buiten brengen van de onderzoeksresultaten en Vytorin aanzienlijk duurder is, voelden veel mensen zich een beetje bedrogen. Waren de uitkomsten van het onderzoek netjes al in 2006 gemeld dan hadden artsen mogelijk anders gekozen bij het voorschrijven. En ziektekostenverzekeraars hadden het niet vergoed. Dat had veel gescheeld. Wat later kwam er een onderzoek dat een licht voordeel van Vytorin liet zien, maar dat werd gepresenteerd op een congres, was niet beoordeeld door collega-deskundigen en de wereld in gebracht via een persverklaring. Dat wordt door deskundigen niet als echte wetenschap beschouwd.

De Noorse leider van dat laatste onderzoek zag echter wel dat er twee keer zoveel Vytoringebruikers aan kanker overleden als placebogebruikers (nepmedicijn). Dat baarde zorgen en sindsdien is er een stevige discussie tussen voorstanders van Vytorin en twijfelaars, waarbij allerlei analyses van het materiaal ingezet worden. Theoretisch zou een toename van kankersterfte verklaarbaar zijn omdat ezetimib de opname van cholesterol in de darm remt, maar dat niet alleen. Het remt ook de opname van allerlei belangrijke plantenonderdelen die een antikanker werking hebben.

Wat moet je nu als gebruiker van medicijnen? Ten eerste dit: je gebruikt zulke middelen om je risico op het krijgen van hart- en vaatziekten omlaag te brengen. Dat kun je doen door meer te bewegen en op je eten te letten. Als het zo echt niet lukt is het gebruik van statinen (zoals simvastatine) een goed idee. Van statinen is in augustus 2008 opnieuw aangetoond dat ze geen kanker veroorzaken (Journal of the American College of Cardiology 20 augustus 2008). Als je cholesterol dan nog riskant hoog is en je hebt sowieso al een verhoogd risico op hart- en vaatziekten dan moet je een scherpe risicoanalyse met je arts maken en overwegen wat je gaat doen. Misschien toch nog wat meer bewegen en afvallen. Wat gezonder gaan eten en meer ontspannen. Vytorin gebruiken is zeker geen eerste keus. Uiteraard is nog niet hard bewezen dat het kanker veroorzaakt, maar..... bij oranje niet doorrijden. Zeker niet bij een medicijn waarvan geen voordeel is aangetoond vergeleken met simvastatine alleen. Even wachten op groen, tenzij je arts je kan overtuigen iets anders te doen.
Zoeken: