Polypill om mensen te behoeden voor hartinfarcten en attaques

In 2003 kwamen twee onderzoeker met een brutaal plan om mensen te behoeden voor hartinfarcten en attaques (BMJ 2003;326:1419, 1423, 1427). Ze zouden iedereen die wel eens een bloedvataandoening gehad heeft en ook alle gezonde mensen boven de 55 jaar dagelijks een pil willen laten slikken waarin aspirine, een cholesterol verlagend middel, drie hoge bloeddrukmiddelen en foliumzuur zitten. Daarmee zouden het aantal hart- en bloedvatziekten met 80% kunnen worden teruggebracht.

Law en Wald deden een analyse van alle 58 grote onderzoeken naar de effecten van statinen en concluderen dat daarmee het cholesterol gemiddeld met 1,8 mmol per liter wordt teruggebracht en dat verlaagt het risico op hartziekten met 60% en op attaques met 17%. In een andere analyse kijken ze naar de 354 onderzoeken waarin de effecten van medicijnen die de bloeddruk verlagen onderzocht werden. Drie middelen om de bloeddruk te verlagen in de helft van de standaarddosis (Law en Jude denken aan een thiazide, een b�tablokker  en een ACE-remmer) zou de kans op een hartaandoening met 46% en op attaques met 63% verminderen. Van acetylsalicylzuur weten we allang dat het de kans op hart- en bloedvatziekten verlaagt en de onderzoeken met foliumzuur zijn gaande en veelbelovend. Dus rekenden Law en Wald uit wat de winst is van een combinatiemiddel.

Een op de drie gebruikers zou er voordeel van hebben. In sommige gevallen (astma) zou de b�tablokker er uit weggelaten moeten houden. Bij aangetoonde overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur valt dat middel uit de wonderpil. De bijwerkingen van Polypill zouden meevallen vergeleken bij de grote voordelen. Het medicijn zou goedkoop kunnen zijn, want van alle medicijnen is al jaren het octrooi verlopen. Law en Wald zijn heilig overtuigd van hun wondermiddel, want ze hebben voor Polypill al in 2000 een octrooi aangevraagd en de naam Polypill vastgelegd.

In december 2004 stond in het British Medical Journal een artikel dat op ironische wijze de polypill relativeerde (BMJ 2004;329:1447). Het ging om een vergelijkbare statistische risicoanalyse. Een dieet van pure chocolade, amandelen, fruit, groenten, knoflook, vis (vier maal per week) en vooral een dagelijks glas wijn zou je de kans op een hartinfarct met 76% verkleinen. De onderzoekers stellen zelfs dat als mannen zich aan dit dieet houden, ze gemiddeld zeseneenhalf jaar aan hun leven toevoegen en gemiddeld negen jaar langer vrij van hartaandoeningen zijn. Voor vrouwen is het iets minder, maar het gaat nog altijd om een interessante vijf jaar extra en gemiddeld acht jaar langer zonder hartziekten.

Het artikel is een reactie op het onderzoek naar de polypill, waaruit zou blijken dat bij dagelijks gebruik van acetylsalicylzuur, twee bloeddruk verlagende medicijnen, foliumzuur en een statine de kans op een hartaandoening 80% kleiner wordt. De onderzoekers uit Rotterdam, Brussel en Melbourne moeten hebben gedacht dat je een dergelijk onderzoekje ook met voedingsmiddelen uit kunt voeren. Dat zou een natuurlijke, effectieve maar vooral ook goedkopere manier om hartziekten te voorkomen opleveren. De onderzoekers rekenen voor dat je voor 21,60 Euro per week lekker eet en gezond blijft. Het kost je 3,50 aan wijn, 6,23 aan fruit en groenten, 2,80 aan amandelen, 4,34 aan pure chocolade, 0,14 aan knoflook en 4,60 aan vis.

Het onderzoek was gebaseerd op het bij elkaar brengen van alle onderzoeken naar voedingsmiddelen waarvan wetenschappelijk vast is komen te staan dat ze een gunstig effect op hart en bloedvaten hebben. Of het combineren van de uitkomsten van deze onderzoeken wel altijd helemaal kan is niet duidelijk, maar dat doen de propagandisten van de polypill ook.

In het Amerikaanse medische tijdschrift The New England Journal of Medicine van 18 januari 2007 stond een artikel waarin de stand van zaken wordt gegeven over wat er met die polypill gaat gebeuren (N Engl J Med 2007;356:212). Want met de polypill kan iets verdiend worden. Met een gezond dieet niet. Hoe ver is men met het idee?

De World Heart Foundation heeft aangekondigd dat ze een groot onderzoek wil steunen. Twee Indiase producenten van goedkope geneesmiddelen hebben al een polypill gemaakt en zijn bereid met de onderzoeken (de klinische trials) te beginnen.Zoeken: