Polypill

Bestaat er een pil om mensen te behoeden voor hartinfarcten en attaques. Lees de bestanddelen van de Polypill en de onderzoeken die er naar zijn geweest.
Lees meer >
 

Voorkomen is beter dan genezen

Het spreekwoord voorkomen is beter dan genezen is natuurlijk een dooddoener. Natuurlijk. Maar hoe gemakkelijk is het om iets te voorkomen? En wat moeten we voorkomen? Waarom? Wat moeten we laten en wat krijgen we ervoor terug? Het zijn allemaal vragen die we voor onszelf moeten beantwoorden. Pas dan zijn we ook in staat om daadwerkelijk het verschil te maken. Het voorkomen van ellende later kan alleen als je er vroeg mee begint en het je leven lang volhoudt: voldoende beweging, gezonde voeding, niet roken, verstandig omgaan met stress. Het is een leefwijze, een levenshouding. Daar moet je mee worden opgevoed. Je moet het belang ervan inzien, anders hou je het niet vol. Je houdt het niet vol omdat in de wereld waarin we leven het vanzelfsprekender is teveel te eten en de lift naar boven te nemen, de auto te pakken om een boodschap te doen en de televisie aan te zetten als we ons willen vermaken. Je moet bewust anders willen leven om daar iets aan de veranderen. Het gaat bij de meeste van ons dus om gedragsverandering. En dat is een keuze. Daarvoor heb je in de eerste plaats informatie nodig. Pas als je begrijpt waarom iets verstandig is kun je ook proberen je gedrag te veranderen. Waarom zou je het zo maar gaan doen omdat een ander het zegt? Meestal is informatie alleen niet voldoende, want we weten allemaal wel dat meer bewegen belangrijk is en waarom. Toch komen we er lang zo veel niet aan toe als goed voor ons is. Je moet daarom ook nog beseffen dat al die informatie op jou slaat en niet op anderen. Te gemakkelijk kun je denken dat jij een uitzondering bent. Bij mensen met hart- en bloedvatziekten denk je niet aan jezelf als te vijfentwintig of dertig jaar oud bent. Daar heb je een heel ander beeld bij. Het duurt nog lang voordat je gaat geloven dat het iets met jou te maken heeft. Je moet dus beseffen dat de informatie voor jou bedoeld is. Dan nog hoeft dat niet te zorgen dat je gezonder gaat leven. Veel mensen zijn er niet van overtuigd dat ze in staat zullen zijn echt een verschil te kunnen maken. Ze zijn gewend geraakt dat wat ze ook doen ze altijd de pineut zijn. Dat hangt onder andere samen met je plaats in de samenleving. We spreken ook van locus of control. Een Engelse vakterm. Als je de locus of control buiten jezelf hebt, ga je ervan uit dat je bestaan beheerst wordt door krachten buiten je. Heb je de locus of control binnen jezelf, dan geloof je dat jezelf het verschil maakt. Pas als je leert dat jezelf het verschil kunt maken, dan gaat het lukken. Dat kan alleen als jezelf actie onderneemt en je het niet allemaal voor je laat doen.

Dan is het tenslotte ook nog prettig als de omgeving zich niet tegen je gedragsverandering keert. We leven in steden die gemaakt zijn voor auto�s, niet voor mensen. We worden benaderd als consumenten met een groot aanbod aan wat we allemaal kunnen eten, drinken, genieten. Dat helpt niet echt. Van de overheid zou je mogen verwachten dat ze een bijdrage levert aan het vanzelfsprekender maken van gezond gedrag.

Met die vier stappen gaat het lukken. Dan moet je nu beginnen. Wist je dat mensen die in een impuls besluiten om te stoppen met roken het vaakst succesvol zijn?

 

Bestaat er een pil om mensen te behoeden voor hartinfarcten en attaques. Lees de bestanddelen van de Polypill en de onderzoeken die er naar zijn geweest.
 

 

 
 
Zoeken: