Gezondheids analfabeten

Onderzoek laat zien dat veel volwassenen weinig begrijpen van de instructies (bijsluiters en gezondheidsinformatie) die gegeven worden om de gezondheid te verbeteren.
Lees meer >
 

De goed geinformeerde patient

De emancipatie van de gebruikers van gezondheidszorg is een niet te stoppen proces. Men weet steeds meer en men eist het recht op om over belangrijke zaken mee te beslissen. Zeker waar het aandoeningen als aids en kanker betreft is dat redelijk. En eveneens als het om chronische klachten gaat is het belangrijk. Er wordt ook wel beweerd dat het beter gaat met patiënten die goed over hun toestand geïnformeerd zijn. In het British Medical Journal staat bijvoorbeeld een artikel waarin alle onderzoeken die gedaan zijn naar effecten van onderwijsprogramma’s voor mensen met reuma zijn bekeken (BMJ 2002;325:558).

Er zijn verschillende manieren om patiënten over hun klachten te informeren. In het onderzoek maakt men onderscheid tussen programma’s die alleen informatie geven, programma’s waarin daarnaast ook begeleidende gesprekken (counseling) gehouden worden en programma’s waarin men ook het gedrag probeert aan te pakken. Met name de programma’s waarin men instructies gaf voor gedrag en men mensen leerde omgaan met hun handicap bleken een duidelijke verbetering te geven.

Het gaat meestal om bescheiden verbeteringen: 4% minder pijn vergeleken met mensen die niet in de programma’s zitten, 10% minder last van de handicap dan mensen die niet in het programma zitten, 12% minder depressie. Maar men kan natuurlijk ook niet verwachten dat de reuma door informatie verdwijnt!

Jammer genoeg blijven de verbeteringen niet op de lange termijn (langer dan twaalf maanden). Maar er zijn eigenlijk geen behoorlijke onderzoeken bekend waarbij men ook lange termijn programma’s had. Meestal probeert men het met wat sessies en dat moet dan voor eeuwig effectief zijn. Naïef natuurlijk. Chronische ziekten blijven en dus moet de begeleiding er ook blijven. Blijvend op de hoogte gehouden worden van kennis op het gebied van je aandoening is zinvol. Je blijft daardoor zelf actief betrokken bij beslissingen en hebt minder het gevoel dat het je allemaal overkomt en dat je er helemaal niets aan doen kunt.

Van andere chronische aandoeningen is ook bekend dat goede op de behoefte van de gebruikers van zorg afgestemde informatie een enorme steun betekent bij goed volgen van de behandeling en het omgaan met de behandeling.Zoeken: