Maagmedicijnen en antistolbehandeling gaan soms niet goed samen

Onderzoek dat in januari 2009 op de website van het Canadian Medical Association Journal te vinden is laat een vervelend effect zien van het tegelijkertijd slikken van protonpompremmers en een  medicijn dat mensen na een hartinfarct krijgen - clopidogrel.
Lees meer >
 
Adviesgroep Amerikaanse gezondheidsautoriteiten adviseert verbod

Een pijnstiller die wereldwijd beschikbaar is en waarom heen al geruime tijd onrust bestaat vanwege de mogelijke nadelige kanten gaat waarschijnlijk uit de VS verdwijnen. Uit Nederland kan de pijnstiller ondertussen ook wel verdwijnen.
Lees meer >
 
Lage rugpijn: oude behandeling het best

Uit het onderzoek blijkt dat bij 90% van de mensen met rugpijn deze binnen drie maanden verdwenen is en bij de meeste mensen was dat binnen zes weken. Verrassend? Niet voor mensen die begrijpen waar rugklachten door worden veroorzaakt.
Lees meer >
 
Het effectiefste moderne antidepressivum

Welke van de�nieuwe antidepressiva is nu eigenlijk het effectiefst is en wordt het best geaccepteerd door de gebruiker? Er kwamen duidelijke winnaars uit het onderzoek daarnaar.�Sertraline (Zoloft) en escitalopram (Lexapro).
Lees meer >
 
Vermageringsmiddel orlistat zonder recept: voor wie is het zo

De Europese Unie (EU) heeft in januari 2009 besloten dat afslankmiddel orlistat onder de merknaam Alli zonder recept aan mensen verkocht kan worden. Betere toegang tot orlistat hoeft noodzakelijkerwijs niet in het voordeel van het publiek te zijn.
Lees meer >
 
Hormomen en borstkanker: hoe lang gaan deze discussies nog doo

In 2002 verschenen de resultaten van het onderzoek van het Women�s Healt Initiative (WHI) waaruit bleek dat vrouwen die hormonale behandeling van de overgang gebruiken een verhoogd risico hadden op borstkanker en hartproblemen. Nog steeds discussi�ren deskundigen of het wel door de hormonen komt en vinden vrouwenartsen dat er onnodige angst voor hormonale behandeling is. Hoe zit dat?
Lees meer >
 
Mensen met gevorderde borstkanker niet gebaad bij extra medicijn

Kanker is sinds kort de belangrijkste sterfteoorzaak in Nederland en van de verschillende kankersoorten hoort kanker van de dikke darm tot een van vaakst voorkomende. Mensen met gevorderde kanker van de dikke darm hebben behandeling nodig. Wat helpt hen het beste? Hoe kan hun leven nog wat gerekt worden? Welke medicijnen geven daarbij de beste kwaliteit van leven? Soms vallen de resultaten van onderzoeken met nieuwe behandelingen echter tegen.
Lees meer >
 
Farmaceut Eli-Lilly betaald 1,1 miljard euro boete voor overtr

Farmaceutisch producent Eli-Lilly is in de Verenigde Staten akkoord gegaan met het betalen van een boete van 1,4 miljard dollar (1,1 miljard Euro) omdat tussen 1990 en 2003 het middel olanzepine (Zyprexa) gepromoot werd voor zogenaamd off-label use. Wat is olanzepine voor medicijn? En wat is off-label use en waarom mag daar geen promotie voor gemaakt worden?
Lees meer >
 
Onderzoek consumentenbond toont aan dat huisarts te makkelijk is

De Gezondheidsgids van de Consumentenbond onderzocht of huisartsen zich aan de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) houden. Heeft de arts goed uitgelegd wat de voor- en de nadelen zijn? Heeft hij op de bijwerkingen en de kans op verslaving� gewezen? Heeft hij slechts voor tien dagen voorgeschreven en niet meer? Heeft hij gezorgd dat er niet zo maar via herhaalrecepten mensen de slaapmiddelen krijgen? Heeft hij initiatieven genomen om mensen die langdurig de slaapmiddelen gebruiken van hun gebruik af te helpen?
Lees meer >
 
Alle mannen boven de veertig aan de testosteron

Mannen boven de veertig opgelet. Depressief? Moe? Geen zin in seks? De producenten van testosteronmiddelen zeggen dat ze het antwoord hebben. Slik, plak of smeer testosteron en je kunt de uitdagingen van het leven weer aan. Wees een kerel en ga aan de testosteron. Maar is dat nu wel echt zo slim?
Lees meer >
 

Beste aanpak bij maagklachten

Huisartsen besteden een flink deel van hun tijd en energie aan de behandeling van maagklachten. Het is een groep klachten waar nog al veel onder valt, van een beetje zuurbranden en een vol gevoel tot een niet werkende klep tussen slokdarm en maag en een echte maagzweer. Het is niet haalbaar om bij iedereen die met maagklachten bij een huisarts komt het hele apparaat aan onderzoeken dat mogelijk is in te schakelen. Het zou veel te kostbaar zijn en de mensen die met betrekkelijk lichte klachten komen zouden het niet aanvaardbaar vinden om zulke uitgebreide onderzoeken te moeten ondergaan.

�

In de praktijk komt het erop neer dat een huisarts iets voorschrijft en dan afwacht wat dat oplevert. Lukt het met het ene middel niet, dan wordt een volgend medicijn geprobeerd. Er zijn drie groepen maagmedicijnen waarvan gebruikt gemaakt wordt: antacida (zuurbindende middelen), zuurremmers (de zogenaamde H2-antagonisten die de zuurvorming afremmen, bijvoorbeeld cimetidine of ranitidine) en de protonpompremmers (sterke zuurremmers, zoals bijvoorbeeld omeprazol, pantoprazol of rabeprazol). Wat is nu de beste om mee te beginnen? Daar deden Nederlandse deskundigen onderzoek naar en dat werd in het bekende artsenvakblad the Lancet gepubliceerd (Lancet 2009;373:215).

�

Aan het onderzoek deden 660 mensen mee die net bij hun huisarts (150 huisartsen waren bij het onderzoek betrokken) te horen hadden gekregen dat ze maagklachten (dyspepsie) hadden. Er werd een brede definitie gebruikt zoals bij huisartsen gebruikelijk is: zuurbranden, oprispingen. Er waren 2 mogelijke behandelingen. Mogelijkheid 1: om te beginnen een zuur bindend middel gedurende 4 weken, als dat niet aansloeg een H2-antagonist en als dat na nog 4 weken niet aansloeg uiteindelijk een protonpompremmer. Mogelijkheid 2: in principe het zelfde maar dan andersom. In beide gevallen had een derde van de deelnemers aan het onderzoek de drie stappen nodig. Interessant want het zijn steeds sterker werkende middelen. Je zou dus verwachten dat het percentage mensen dat al voor alle drie de medicijnen aan de beurt geweest waren lager zou zijn bij degenen die met het sterkste middel � de protonpompremmers � begonnen waren. Wel was het aantal mensen dat maar ��n behandeling nodig had wat groter bij omeprazolgebruikers dan bij de gebruikers van antacida (47% tegen 41%).

�

Maakte het dan wat uit in de kosten? Ook dat maakte eigenlijk geen verschil, zo lang er maar consequent gebruik gemaakt werd van merkloze medicijnen. Je kunt dus concluderen dat het wat effectiviteit en kosten betreft het verstandig is om bij maagklachten te beginnen met een behandeling van 4-8 weken met een protonpompremmer.Zoeken: