Jongeren en internet

Voor jongeren is het belangrijk om gevoelige informatie (over zwangerschap, seksualiteit, geslachtsziekten en HIV/AIDS) te vinden op het internet, omdat ze zich niet bij een arts vertrouwd voelen.
Lees meer >
 
Internet als hulp bij beslissingen

Wie goed ge�nformeerd is kan bij belangrijke medische beslissingen (behandeling of medicijnen) meebeslissen. Hoe de betrokkenheid van u als patient vergroten?
Lees meer >
 
Farmaceutische informatie

Wat is de rol van de farmaceutische industrie als verspreider van informatie? Lees de onderzoeken naar de promotie van geneesmiddelen.
Lees meer >
 
Belangen medische websites

Lang niet alle websits brengen over hetzelfde onderwerp dezelfde informatie. Kunnen de verschillen worden verklaard uit de belangen die erachter zitten?
Lees meer >
 
Rol gezondheidsites

Moeten er regels komen voor informatieverschaffing over gezondheid op het internet? Hoe inzicht krijgen in de kwaliteit van de gezondheidsinformatie op een site?
Lees meer >
 

Controle van medische websites

Eigenlijk al sinds het bestaan van het web, waren er sites waar men informatie over gezondheid kon vinden. Vanaf die tijd ook wordt er gesproken over de noodzaak die informatie te controleren opdat mensen geen verkeerde informatie krijgen voorgeschoteld. Daar waar het gekoppeld is aan de directe verkoop van geneesmiddelen moet er inderdaad controle zijn. Wie geneesmiddelen wil verkopen zal aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. Dat geldt voor verkoop in de apotheek en dus ook via de internetapotheker.

Maar voor gewone medische informatie bestaan er in de wereld buiten het web (kranten, huis-aan-huisbladen, boeken, radiopraatjes en praatprogramma�s op de televisie) toch ook geen controlesystemen. Daar wordt ook vaak onzin beweerd.

De webeditor van het British Medical Journal schreef in 2000 dat het misschien logisch is dat mensen de medische informatie op het web willen controleren, maar dat het praktisch gesproken onmogelijk is (BMJ 2000;321:843). Drie jaar geleden waren er 47 manieren om dat te doen, waarvan er geen enkele echt betrouwbaar bleek. Inmiddels zijn er nog eens vele bijgekomen. Waar moet je trouwens op controleren? En je hoeft toch zeker medische informatie aan artsen niet te gaan vergelijken met praatgroepen van pati�nten die bijvoorbeeld het voorkomen van bepaalde bijverschijnselen met elkaar delen. Daar gelden volledig verschillende criteria voor. Bovendien heeft het internet geen centraal punt. Het is eigenlijk allemaal perifeer en gedecentraliseerd. Waar zou je dan met een controlesysteem op in willen grijpen?

Wat duidelijk zou moeten zijn is of er achter de informatie die gegeven wordt geen belangengroep zit, wier uiteindelijk doel het is om meer van z�n medicijnen te verkopen. Dat komt maar al te vaak voor. Vrijwel alle sites van pati�ntenorganisaties worden door de industrie gefinancierd. Het is echter altijd uit te vinden door goed te zoeken. In een krant kun je als lezer gemakkelijk de advertenties van de redactionele kollommen onderscheiden. Voor die herkenbaarheid zou men op het Internet ook iets moeten vinden.

Sinds 2000 is er veel veranderd. We zijn aan het internet gewend geraakt. De roep om controle is verdwenen en vervangen door de wens om mensen mondiger te maken. Dat kan om ze te helpen doorzien welke belangen er soms achter informatie zit en dat gebeurt vaak via het internet.Zoeken: