Controle medische websites

Is er de noodzaak om informatie op medische websites te controleren opdat mensen geen verkeerde informatie krijgen voorgeschoteld?
Lees meer >
 
Jongeren en internet

Voor jongeren is het belangrijk om gevoelige informatie (over zwangerschap, seksualiteit, geslachtsziekten en HIV/AIDS) te vinden op het internet, omdat ze zich niet bij een arts vertrouwd voelen.
Lees meer >
 
Internet als hulp bij beslissingen

Wie goed ge�nformeerd is kan bij belangrijke medische beslissingen (behandeling of medicijnen) meebeslissen. Hoe de betrokkenheid van u als patient vergroten?
Lees meer >
 
Farmaceutische informatie

Wat is de rol van de farmaceutische industrie als verspreider van informatie? Lees de onderzoeken naar de promotie van geneesmiddelen.
Lees meer >
 
Belangen medische websites

Lang niet alle websits brengen over hetzelfde onderwerp dezelfde informatie. Kunnen de verschillen worden verklaard uit de belangen die erachter zitten?
Lees meer >
 

Rol van gezondheid websites

�Trust me. I�m a website�. Een hele nummer van the British Medical Journal werd in 2002 gevuld met bijdragen over informatievoorziening aan pati�nten � of zoals een van de auteurs het noemt �eindgebruikers van de gezondheidszorg� - via het internet. Steeds meer wordt de gezondheidsmarkt gezien als een markt en consumenten van die markt hebben behoorlijke informatie nodig om goede keuzen te kunnen maken. Internet is in toenemende mate een rol gaan spelen bij het leveren van die informatie.

Na seks en popmuziek blijken gezondheidssites het populairst op het internet. Pati�nten brengen soms zelfs uitdraaien mee naar hun arts en veel artsen raken bij het zien daarvan in paniek. Wat moeten ze met die mondige pati�nten aan? Er gaan stemmen op dat veel van de informatie over gezondheid op het internet slecht is, dat de verspreider van de informatie niet altijd duidelijk herkenbaar is en dat er teveel informatie is. Toch moet men informatie op het internet niet anders behandelen dan informatie die gedrukt wordt.

Moeten er regels komen voor informatieverschaffing over gezondheid op het internet? Er zijn verschillende meningen, vari�rend van zeer liberaal (de Verenigde Staten) tot uiterst streng (enkele Europese landen). Meestal wordt de slimheid van de gebruikers echter onderschat. Bovendien is de informatie die in vijf minuten consult in de spreekkamer wordt verschaft ook niet altijd zo goed van kwaliteit. Hoe aanmatigend mogen artsen zijn ten aanzien van de informatie op het internet? Uit onderzoek blijkt inderdaad dat mensen gemakkelijk te misleiden zijn. Niets nieuws onder de zon. Dat weten we uit de be�nvloeding van artsen door de producenten van geneesmiddelen en dat zelfde zien we bij gebruikers van internet informatie.

Gemiddeld vinden gebruikers van het internet binnen iets minder dan zes minuten de informatie over gezondheid die ze zoeken (BMJ 2002;324:573). Meestal beperkt men zich daarbij echter tot de bovenste hits van een zoekmachine. Die bovenste hits zijn meestal de populairste en niet noodzakelijkerwijs de betrouwbaarste (BMJ 2002;324:577). Gelukkig is in het algemeen de kwaliteit van de informatie op het internet aanzienlijk verbeterd (BMJ 2002;324:581).

Hoe kan men enig inzicht krijgen in de kwaliteit van de gezondheidsinformatie op een site? Instrumenten om dat te beoordelen blijken nauwelijks te bestaan. Iedereen wil keurmerken voor de kwaliteit van informatie uitdelen, maar van de bestaande systemen wordt een groot deel niet gebruikt, wordt over het merendeel helemaal geen nadere informatie gegeven (hoe beoordeelt men bijvoorbeeld precies) en van de rest is er wel informatie, maar er is nooit gekeken of het ook werkelijk een goed systeem van beoordeling is (BMJ 2002;324:569).Zoeken: