Controle medische websites

Is er de noodzaak om informatie op medische websites te controleren opdat mensen geen verkeerde informatie krijgen voorgeschoteld?
Lees meer >
 
Internet als hulp bij beslissingen

Wie goed ge�nformeerd is kan bij belangrijke medische beslissingen (behandeling of medicijnen) meebeslissen. Hoe de betrokkenheid van u als patient vergroten?
Lees meer >
 
Farmaceutische informatie

Wat is de rol van de farmaceutische industrie als verspreider van informatie? Lees de onderzoeken naar de promotie van geneesmiddelen.
Lees meer >
 
Belangen medische websites

Lang niet alle websits brengen over hetzelfde onderwerp dezelfde informatie. Kunnen de verschillen worden verklaard uit de belangen die erachter zitten?
Lees meer >
 
Rol gezondheidsites

Moeten er regels komen voor informatieverschaffing over gezondheid op het internet? Hoe inzicht krijgen in de kwaliteit van de gezondheidsinformatie op een site?
Lees meer >
 

Jongeren zoeken bij voorkeur informatie over gezondheid op internet

Internet is in toenemende mate een belangrijke bron van informatie over gezondheid. Volgens een verschenen rapport van de Amerikaanse organisatie, de �Kaiser Family Foundation� geldt dat ook sterk voor jongeren. Negen van de tien jongeren tussen 15 en 24 gaat regelmatig het net op en 2 van de 3 jongeren (68 procent) zoeken dan ook naar gezondheidsinformatie.

Het onderzoek is verricht in de Verenigde Staten, waar internet niet meer weg te denken is als bron van gezondheidsinformatie. 1209 jongeren tussen 15 en 24 jaar werden telefonisch ge�nterviewd. Met zorg werd gekeken dat er voldoende Afrikaanse Amerikanen en Latino�s bij de onderzochten zaten.

Voor jongeren is het belangrijk om gevoelige informatie te vinden op het internet: informatie over zwangerschap, seksualiteit, geslachtsziekten en HIV/AIDS. Lang niet altijd voelen jongeren zich zo vertrouwd met hun arts dat ze daarover met hem of haar willen praten. Uit het onderzoek blijkt dat 4 van de 10 ge�nterviewden (44 procent) zulke gevoelige informatie op het internet had opgezocht. Vier van de tien (39 procent) vinden die informatie zinvol en � wat nog interessanter is � vier van de tien ge�nterviewden (39 procent) zeggen ook hun gedrag naar aanleiding van de verkregen informatie te hebben veranderd. Dat laatste geldt overigens meer voor Afrikaanse Amerikanen dan voor de andere bevolkingsgroepen. Het zijn met name meisjes die informatie over zwangerschap en geboortebeperkingsmethoden opzoeken. Ongeveer de helft van de meisjes heeft wel eens zulke informatie opgezocht (51 procent) tegen een derde van de jongens (33%).

De meeste van de ge�nterviewden (84%) vinden dat toegang tot informatie over gevoelige onderwerpen �erg belangrijk� is. In de Verenigde Staten hebben school en bibliotheek computers echter vaak filters die het onmogelijk maken bepaalde onderwerpen op te zoeken. Bijna de helft van de jongeren (46 procent) zegt dat ze wel eens door die filters geen toegang kregen tot informatie die ze nodig hadden.

Natuurlijk kun je een Amerikaans onderzoek niet zo maar met de Nederlandse situatie vergelijken, maar de grote rol die het internet in de Verenigde Staten speelt bij het vinden van informatie over belangrijke gezondheidsonderwerpen zoals seksualiteit en zwangerschap is tekenend voor de behoefte onder jongeren overal ter wereld om op vertrouwde en anonieme wijze zulke informatie te vergaren. Bemoedigend is het bovendien dat zulke informatie ook nog al eens tot gedragsveranderingen leidt.Zoeken: