Fluticason

Dit medicijn zit in veel medicijnen voor plaatselijk gebruik. Het wordt vooral gebruikt bij de behandeling van astma en is daarbij ook de eerste keus. Lees het oordeel van Ivan Wolffers.

Lees meer >
 

Fluticason, Flixotide, Flutide voor astma en eczeem

Wat is Fluticason voor medicijn? Fluticason behoort tot de corticosteroïden. Corticosteroïden onderdrukken ontstekingsreacties in het lichaam en in sommige situaties kan dat nodig zijn. Men zou kunnen zeggen dat de corticosteroïden tegen vrijwel elke klacht wel eens geprobeerd zijn - en zeer vaak met opmerkelijk goede resultaten. De corticosteroïden (die afgeleid zijn van de bijnierschorshormonen) kan men onderverdelen in mineralohormonen en glucohormonen. Mineralocorticosteroïden spelen een belangrijke rol bij het regelen van de verhouding van de zouten in het lichaam. Belangrijker voor algemeen gebruik in de geneeskunde zijn de glucocorticoïden. Ze spelen een rol bij de vorming van suiker uit de eiwitten in ons lichaam. Dat gebeurt telkens als het lichaam suiker nodig heeft. De glucocorticosteroïden remmen de ontstekingsreacties en overgevoeligheidsreacties. Corticosteroïden werken z.g. stresssituaties in het lichaam tegen. Pijn, koorts, malaise en gebrek aan eetlust verdwijnen hierdoor. Dit is met name gunstig voor de behandeling van slopende ziekten. Corticosteroïden kunnen ook geslikt worden en omdat ze in tegenstelling tot wanneer ze geïnhaleerd, gedruppeld of gesmeerd worden in grotere hoeveelheden in het bloed komen, hebben ze dan een veel groter effect op het hele lichaam. Fluticason is een corticosteroïd dat uitsluitend uitwendig gebruikt wordt. Dat wil zeggen dat het geïnhaleerd wordt voor toepassing bij astma of COPD, dat het als neusspray gebruikt wordt bij behandeling van hooikoorts of dat het op de huid gesmeerd wordt in geval van eczeem.

Het is ook mogelijk om Fluticason te bestellen.

Onder welke namen is Fluticason verkrijgbaar? Als astmamiddel is het verkrijgbaar onder de soortnaam Fluticason of ook wel onder de volledige naam Fluticasonpropionaat. Er zijn verschillende producenten van merkloze medicijnen die het leveren. Het is ook onder de merknaam Flixotide verkrijgbaar  en onder de naam Flutide. Als neusspray voor allergische neusaandoeningen is het verkrijgbaar onder de soortnaam Fluticason Neusspray of onder de merknaam Flixonase Neusspray. Voor gebruik op de huid als crème of zalf is het verkrijgbaar onder de naam Cultivate. Ook in combinatiemiddelen wordt fluticason gebruikt. Met name in de vaak gebruikte combinatie met de luchtpijpverwijder salmeterol. Dat is dan verkrijgbaar onder de soortnaam Salmeterol/Fluticasonpropionaat of de merknaam Seretide. Tenslotte is er nog een chemische variant. Daarbij gaat het niet om fluticasonpropionaat, maar om fluticasonfuroaat, dat verkrijgbaar is onder de merknaam Avamys.

 

Overige informatie over Fluticason

 
Bekijk hieronder een voorbeeld dat u
gratis onderaan de pagina kunt downloaden
 
 
 Waar wordt Fluticason, Flixotide of Flutide voor gebruikt? De corticosteroïden blijken de ware wonderen van de geneeskunde en in het geval van de behandeling van allergische aandoeningen zijn Fluticason, Flixotide of Flutide inderdaad onmisbaar geworden.

Zeker sinds men ze via verstuivers en inhalers inneemt, kan er zo laag worden gedoseerd dat er nauwelijks kans is op algemene bijwerkingen. Aan de andere kant zeggen deskundigen dat men beter wat hoog kan doseren dan laag. Dat zou toch niets uitmaken, want de bijnierschorshormonen komen immers niet in de bloedbaan terecht, of in zo'n kleine hoeveelheid dat ze geen algemene effecten zullen hebben. Andere inhalatiecorticosteroiden zijn betamethason en budesonide. Wanneer men ernstige aanvallen van astma heeft, voldoet de inhalatiemethode niet. Dan is het van het grootste belang bijnierschorshormoontabletten te slikken. Herstel volgt dan meestal opvallend snel. Bij voorkeur wordt dan een ander corticosteroïde gebruikt. Prednisolon is het middel van de eerste keus. Afhankelijk van de toestand kan de dosis bijnierschorshormoon weer worden verminderd en uiteindelijk kan weer op de inhalatiemethode worden overgegaan.

Fluticason kan ook gebruikt worden in middelen die op de huid gesmeerd worden en die bedoeld zijn ter behandeling van onder andere eczeem en psoriasis. Fluticason behoort tot de vrij sterk en sterk werkende corticosteroiden. Veel corticosteroïdsmeersels worden twee maal per dag gesmeerd, maar onderzoek wijst uit dat als men eens per dag smeert het effect er niet minder door wordt. Daarom is het volgens deskundigen voldoende om eens per dag te smeren (BMJ 2007;334:1272).

Wijze van gebruik: Fluticason, Flixotide of Flutide gebruiken volgens voorschriften van de arts of bijsluiter. Het is belangrijk om een goede inhalatietechniek te ontwikkelen. Dat valt te leren. Goede instructies over inhalatiemedicijnen bevatten de volgende aanwijzingen (voor een deel is dit gebaseerd op Ann Pharmacother 1993; 127:185):

1. Goed schudden voor gebruik.

2. Verwijder de beschermdop.

3. Rustig uitademen.

4. De inhaler tussen de lippen zetten en ‘puffen’.

5. Terzelfder tijd langzaam en diep inademen.

6. Gedurende 5 tot 10 seconden de adem inhouden.

7. Eén puf per keer gebruiken en ten minste 30 seconden pauze tussen twee pufs.

8. Na puffen met een corticosteroïden-inhaler de mond spoelen.

9. Berg de inhaler altijd goed op in een aparte daarvoor bestemde ruimte. Als het in een handtas of broekzak moet, dan liefst in een speciaal etui.

10. De inhaler wekelijks reinigen.

Stoppen? De behandeling niet abrupt staken.

 Bijzonderheden Fluticason, Flixotide of Flutide: In 1994 – toen fluticason net was geïntroduceerd - schreef het gezaghebbende Drugs & Therapeutics Bulletin nog: "De klinische vergelijking met beclometason laat bij zowel volwassenen als kinderen weinig voordelen voor fluticason zien. Voor patiënten die een hoge dosis van een inhalatiecorticosteroïd nodig hebben bestaat de geclaimde grotere veiligheid van fluticason op dit moment alleen in theorie" (DTB 1994; 32:25). Fluticason is echter wel het vaakst gebruikte inhalatiecorticosteroïd geworden.

Het gebruik van deze middelen is zelfs erg ruim geworden. In het Pharmaceutisch Weekblad van 5 september 2008 zijn cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) te vinden over het gebruik van astmamiddelen in Nederland door kinderen tot 20 jaar. In 2007 gebruikte 13% van de kinderen tot vijf jaar zo’n astmamiddel. In de groep kinderen tot één jaar was dat zelfs 20%. Hebben zoveel kinderen dan astma? Artsen stellen vaker dan voorheen de diagnose astma. Voor een deel komt het omdat ze steeds alerter worden op astmaverschijnselen. Bovendien neemt het aantal mensen met astma toe. Er lijkt echter ook iets anders aan de hand te zijn. In de loop van de tijd zijn er steeds ‘vriendelijker’ astmamedicijnen beschikbaar gekomen. Met name de inhalatiecorticosteroïden zijn relatief onschuldig. Artsen voelen zich daarom niet erg bezwaard om deze middelen voor te schrijven om de verschijnselen die bekend zijn bij astma te bestrijden. Wat zijn dat dan voor verschijnselen? Het gaat om kortademigheid en piepen op de borst. Kinderen hebben op jonge leeftijd nog al eens een luchtweginfectie. Dat hoort bij het opgroeien. Omdat de luchtwegen relatief nauw zijn vergeleken bij oudere kinderen en volwassenen leidt dat vaker tot benauwdheid en piepende ademhaling. De ouders in paniek natuurlijk. Een arts verricht dan wonderen door de verschijnselen snel met corticosteroïden te bestrijden. Het gaat om astma-achtige klachten, maar meestal niet om astma. Zo’n medicijn hoeft dan ook maar één of twee keer te worden gebruikt. Als kinderen ouder worden dan blijkt op den duur welke kinderen echt astma hebben. Het is daardoor heel gebruikelijk geworden dat kinderen met piepende ademhaling van hun arts een inhalatiecorticosteroid krijgen voorgeschreven. Uit onderzoek blijkt dat helemaal niet zo zinvol te zijn (Lancet 2003;361:1433). Piepende ademhaling wordt meestal veroorzaakt door verkoudheden die door een virus worden veroorzaakt. Die piepende astma verdwijnt meestal rond de zesjarige leeftijd en dat is niet het geval met allergische astma. In het Engelse onderzoek 200 kinderen tussen de één en vijf jaar oud die in het verleden wel eens in een ziekenhuis waren opgenomen vanwege piepende ademhaling verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg bij een aanval van piepen corticosteroïden en de andere een placebo. Er bleek geen verschil in de resultaten van de behandeling.

Het Astmafonds houdt het in Nederland op 115.000 (4,5% van alle kinderen). Die gaan uiteindelijk steeds meer van deze medicijnen gebruiken om op die manier hun astma onder controle te houden.

Download hieronder gratis de complete beschrijving met wetenswaardigheden over Fluticason

Naam
E-mail adres 


Gezond Leven? Kan dat? | Diclofenac | Amoxicilline | Doxycycline | Metoprolol | Ibuprofen | Salbutamol | Oxazepam | Simvastatine voor cholesterol behandeling | Codeine | Hydrocortison als veiligste bijnierschorshormoon | Triamcinolon en chronisch eczeem | Hydrochloorthiazide en verhoogde bloeddruk | Carbasalaatcalcium, Ascal en bloedstolling | Nitrofurantoine, Furabid en Furadantine als antbiotica | De Benzodiazepinen Temazepam en Normison | Acetylsalicylzuur of Aspirine bij koorts en/of pijn | Macrogol of Forlax als laxeermiddel bij obstipatie | Metformine, Glucophage bij suikerziekte | Prednisolon behoort tot de corticosteroïden | Naproxen, Aleve, Naprovite of Momendol | Fusidinezuur of Fusidin voor infectie op huid en oog | Pantoprazol, Pantozol, Pantorc, Peptazol en maagzuur | Desloratadine, Aerius, Azomyr of Neoclarytin tegen allergie | Fluticason, Flixotide, Flutide voor astma en eczeem | Atorvastatine, Lipitor, Prevencor, Sortis en cholesterol | Claritromycine, Klacid, Biaxin en Klaricid als antibiotica | Carbomeer, kunsttranen en droge ogen | Salmeterol, Fluticason, Serevent, Seretide en astma / COPD | Diazepam, Stesolid en benzodiazepinen slaapmiddelen | Levocetirizine, Xyzal tegen allergie zoals hooikoorts | Furosemide, Lasiletten en Lasix als plasmiddel | Mometason, Elecon, Nasonex, Asmanex, Elovent en allergie | Tramadol en Tramal bij ernstige pijn | Levothyroxine is synthetisch schildklier hormoon | Enalapril maleaat en Renitec bij hoge bloeddruk | Amlodipine of norvasc tegen hartkramp | Acenocoumarol of Sintrom als bloedverdunner | Oestrogeen met levonorgestrel | Esomeprazol, Nexium of Esopral o.a. voor maagzweer | Paracetamol en Finimal als pijnstiller | Diclofenac, Voltaren of Cataflam en reuma | Paroxetine of Seroxat en depressies | Chlooramfenicol tegen infectie oog en oogleden | Ketoconazol of Nizoral o.a. bij infectie door schimmels | Azitromycine, Zithromax, Azacleus of Nuzaca en gonorroe | Betamethason tegen eczeem en psoriasis | Miconazol of Miconazolnitraat effectief tegen schimmels | Ciprofloxacine, Ciproxin of Ciloxan bij infecties | Feneticilline of Broxil bij ontsteking van de amandelenZoeken: