Enalapril

Dit is een medicijn dat gebruikt wordt bij verlaging van de bloeddruk. Het is echter niet het middel van de eerste keus. Dat is hydrochloorthiazide. Lees het oordeel van Ivan Wolffers.

Lees meer >
 

Enalapril maleaat en Renitec bij hoge bloeddruk

Wat is Enalapril voor medicijn? Enalapril is een ace-remmer. Ace-remmers (ACE staat voor Angiotensin Converting Enzyme). In het lichaam wordt enalapril omgezet in enalaprilaat. Die laatste stof kan ook apart als medicijn worden gebruikt en vaak bestaat het medicijn uit een mengsel van beide stoffen. Dit  zijn medicijnen voor de behandeling van hoge bloeddruk die met name dankzij de goede marketingstrategie�n van de producenten snel populair zijn geworden. Er waren immers genoeg gevestigde, goede middelen op de markt. Hoe deze medicijnen precies werken is nog niet helemaal duidelijk. Het lijkt er echter op dat de werking voornamelijk te danken is aan de remming van het z.g. renine-angiotensine-systeem. Dat is een systeem van hormonen die elkaar beinvloeden en voor de vochthuishouding zorgen. ACE-remmers remmen de z.g. ACE (de Angiotensine Converterende Enzymen). Hierdoor wordt de aanmaak van angiotensine-hormonen, die plaatsvindt in nieren, hart en bloedvaten, afgeremd. Dat geeft vaatvernauwing, meer hormoonafgifte in de bijnierschorsen, een versterking van het sympathische gedeelte van het onwillekeurige zenuwstelsel en een groeibevorderende werking op bloedvaten en hartspier. Men vermoedt dat de ACE-remmers in de verschillende organen ook verschillende effecten hebben en dat daar het effect op de bloeddruk mee te verklaren is, maar helemaal duidelijk is dat niet.

Het is ook mogelijk om Enalapril te bestellen.

Onder welke naam is Enalapril verkrijgbaar? Enalapril maleaat is verkrijgbaar onder de soortnaam Enalaprilmaleaat en onder de merknaam Renitec. In een vaste combinatie met het plasmiddel hydrochloorthiazide is het ook verkrijgbaar. Allereerst onder de soortnaam Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide en onder de merknamen Co-Renitec en Renitec Plus.

 

Overige informatie over Enalapril

 
Bekijk hieronder een voorbeeld dat u
gratis onderaan de pagina kunt downloaden
 
 
 Waar wordt Enalapril of Renitec voor gebruikt? Enalapril wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk. Bij ongeveer zestig procent van de mensen met hoge bloeddruk heeft gebruik van een ACE-remmer resultaat. Dat is vergelijkbaar met het succes dat ook andere bloeddrukmiddelen opleveren. Daar waar er geen of onvoldoende effect is, kan de combinatie met een ander middel tot een beter resultaat leiden. Ook bij de behandeling van angina pectoris spelen ACE-remmers een rol, omdat het middelen zijn die de bloedvaten verwijden. Verder wordt het gebruikt bij de behandeling van hartfalen.

Wijze van gebruik: Enalapril maleaat of Renitec gebruiken volgens voorschriften van de arts of bijsluiter. Dosis vergeten? Gebruikt u dit medicijn 1 maal daags en duurt het nog langer dan 8 uur voordat u de volgende dosis moet innemen, neem de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het minder dan 8 uur, sla dan over. Gebruikt u dit medicijn 2 maal daags en duurt het nog langer dan 4 uur voordat u de volgende dosis moet innemen, neem de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het minder dan 4 uur, sla dan over. Stoppen? Indien u wilt stoppen overleg dit dan eerst met uw arts. 

Bijzonderheden Enalapril maleaat of Renitec: In 1981 werd de eerste ace-remmer, captopril, ontwikkeld. In hoog tempo volgden er nog 11. Een werkelijk verschil tussen de verschillende ACE-remmers is er niet. Omdat er geen verschil is tussen de ACE-remmers wordt in het British Medical Journal geadviseerd om indien men zo'n medicijn gaat slikken de goedkoopste te kiezen (BMJ 1998; 316:1369). Later zijn de zogenaamde angiotensine2 antagonisten ontwikkeld, die er erg op lijken, maar net verschillen. Het belangrijkste verschil is dat deze middelen het kuchje niet geven, dat de ace-remmers wel soms als bijwerking geven.

In The New England Journal of Medicine stond een onderzoek waarin enalapril (een ACE-remmer) werd vergeleken met telmisartan (een angiotensine-II-remmer) bij de behandeling van mensen met diabetes die ook een verhoogde bloeddruk hebben. De conclusie luidt dat telmisartan niet onderdoet voor enalapril, hoewel dat niet bewezen is voor mensen met vergevorderde nierbeschadiging (N Engl J Med 2004;351:1952). Hoge bloeddruk is een risicofactor en geen ziekte. Wil je minder risico lopen, dan probeer je die bloeddruk omlaag te brengen. Doe meer aan sport en let op wat je eet. Lukt het niet op die manier, dan kun je overwegen een medicijn te slikken. De beste en goedkoopste manier de bloeddruk met medicijnen te verlagen is met behulp van plaspillen. De angiotensine-II-antagonisten verschillen niet zo veel van de ACE-remmers. Het onderzoek dat in The New England Journal of Medicine stond, werd gefinancierd door de producent van het betrokken middel. De conclusie is positief geformuleerd: telmisartan doet niet onder voor enalapril. Je kunt het echter ook omdraaien: Enalapril is net zo goed als telmisartan, maar bovendien goedkoper en er is meer informatie beschikbaar over een gunstig effect bij al verder gevorderde nierbeschadiging. Dus is een ACE-remmer een goede keus als je �n verhoogde bloeddruk �n diabetes type 2 hebt.

Ace-remmers hebben in de loop der tijd een belangrijke plek gekregen in de totaalbehandeling van mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Zo zou het volgens de voorstanders van de zogenaamde polypil (een pil waarin 5 verschillende middelen die een gunstig effect op het hart zitten en aan alle mannen boven de 55 gegeven zou moeten worden) moeten zitten. In het artsenvakblad Annals of Internal Medicine (2005;19 juli) is een onderzoek te vinden waaruit blijkt dat het gratis geven van ACE-remmers aan mensen met suikerziekte van 65 jaar en ouder, in de VS jaarlijks 900 dollar per persoon bespaart. Bekend is dat ACE-remmers bij mensen met diabetes en verhoogde bloeddruk van belang zijn omdat ze de nieren beschermen. Van de meeste ACE-remmers is het octrooi verlopen en er zijn verschillende merkloze middelen beschikbaar. Toch kost het gebruik van die medicijnen in de VS jaarlijks zo�n 250 dollar per persoon. Dat valt echter in het niet bij de besparing van de kosten die verbonden zijn aan behandeling van de hart- en vaataandoeningen die het gevolg zijn van diabetes. Suikerziekte geeft namelijk een twee- tot viermaal zo hoog risico te sterven aan hart- en vaatziekten. Met behulp van ACE-remmers zou dat risico verlaagd kunnen worden. Een en ander is de uitkomst van een computerrekenmodel. De Verenigde Staten hebben natuurlijk wel een heel ander zorgstelsel dan Nederland. In ons land heeft iedereen goede toegang tot de zorg, terwijl dat ik de VS maar voor ongeveer de helft van de bevolking geldt. Bij ons kan iedereen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten (dus verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol, roken, diabetes, overgewicht) op goede begeleiding van een arts rekenen. Bij ons hoef je dus niet met een schot hagel zoveel mogelijk mensen te bereiken en op die manier proberen om de kosten omlaag te brengen.


Download hieronder gratis de complete beschrijving met wetenswaardigheden over Enalapril

Naam
E-mail adres


Gezond Leven? Kan dat? | Diclofenac | Amoxicilline | Doxycycline | Metoprolol | Ibuprofen | Salbutamol | Oxazepam | Simvastatine voor cholesterol behandeling | Codeine | Hydrocortison als veiligste bijnierschorshormoon | Triamcinolon en chronisch eczeem | Hydrochloorthiazide en verhoogde bloeddruk | Carbasalaatcalcium, Ascal en bloedstolling | Nitrofurantoine, Furabid en Furadantine als antbiotica | De Benzodiazepinen Temazepam en Normison | Acetylsalicylzuur of Aspirine bij koorts en/of pijn | Macrogol of Forlax als laxeermiddel bij obstipatie | Metformine, Glucophage bij suikerziekte | Prednisolon behoort tot de corticostero�den | Naproxen, Aleve, Naprovite of Momendol | Fusidinezuur of Fusidin voor infectie op huid en oog | Pantoprazol, Pantozol, Pantorc, Peptazol en maagzuur | Desloratadine, Aerius, Azomyr of Neoclarytin tegen allergie | Fluticason, Flixotide, Flutide voor astma en eczeem | Atorvastatine, Lipitor, Prevencor, Sortis en cholesterol | Claritromycine, Klacid, Biaxin en Klaricid als antibiotica | Carbomeer, kunsttranen en droge ogen | Salmeterol, Fluticason, Serevent, Seretide en astma / COPD | Diazepam, Stesolid en benzodiazepinen slaapmiddelen | Levocetirizine, Xyzal tegen allergie zoals hooikoorts | Furosemide, Lasiletten en Lasix als plasmiddel | Mometason, Elecon, Nasonex, Asmanex, Elovent en allergie | Tramadol en Tramal bij ernstige pijn | Levothyroxine is synthetisch schildklier hormoon | Enalapril maleaat en Renitec bij hoge bloeddruk | Amlodipine of norvasc tegen hartkramp | Acenocoumarol of Sintrom als bloedverdunner | Oestrogeen met levonorgestrel | Esomeprazol, Nexium of Esopral o.a. voor maagzweer | Paracetamol en Finimal als pijnstiller | Diclofenac, Voltaren of Cataflam en reuma | Paroxetine of Seroxat en depressies | Chlooramfenicol tegen infectie oog en oogleden | Ketoconazol of Nizoral o.a. bij infectie door schimmels | Azitromycine, Zithromax, Azacleus of Nuzaca en gonorroe | Betamethason tegen eczeem en psoriasis | Miconazol of Miconazolnitraat effectief tegen schimmels | Ciprofloxacine, Ciproxin of Ciloxan bij infecties | Feneticilline of Broxil bij ontsteking van de amandelenZoeken: