Paroxetine

Dit is een van de moderne antidepressiva. Die zijn allemaal redelijk goed met elkaar vergelijkbaar. Lees het oordeel van Ivan Wolffers.

Lees meer >
 

Paroxetine of Seroxat en depressies

Wat is Paroxetine voor medicijn? Paroxetine is een antidepressivum uit de groep van de selectieve serotonineheropnameremmers. Selectieve serotonine-heropname-remmers (SSRI's) zijn een populaire groep antidepressiva. Met de introductie van deze groep is er een nieuwe impuls gekomen om meer mensen met een depressie te gaan behandelen en om met name die nieuwe middelen daarvoor te gebruiken, hoewel de deskundigen benadrukken dat de oudere middelen nog steeds de voorkeur genieten. Met name huisartsen zijn veel meer antidepressiva voor gaan schrijven (Ned Tijdschr Geneeskd 1996; 140:2135) en het is de vraag of men daar nu zo gelukkig mee moet zijn. De Engelse afkorting voor deze stoffen is SSRI's (Selective Serotonine Re-uptake Inhibitors) en zo komen ze tegenwoordig ook in de krant voor als er over de hele groep middelen zoals Fluoxetine (Prozac) geschreven wordt. Die groep wordt snel groter, want elk bedrijf wil wel een succesmiddel als Prozac op de markt hebben. Bovendien voorspelt de Wereld Gezondheids Organisatie dat in 2020 depressie de meest voorkomende ziekte zal zijn. De gewone of oudere antidepressiva zorgden ervoor dat de heropname van de neurotransmitters in de eerste zenuwcel vertraagd wordt en dat betekent een toename van de hoeveelheid neurotransmitter. Door toeval (men onderzocht tuberculosemedicijnen) werd ontdekt dat zulke stoffen invloed hebben op depressies. Hoe ze op de depressie werken begrijpt men dus eigenlijk niet goed. Medicijnen zoals paroxetine, fluoxetine (Prozac) en de andere nieuwe antidepressiva werken selectief op serotonine en be�nvloeden de andere neurotransmitters niet. Dat zou effect op de hoeveelheid bijwerkingen hebben, maar er lijkt vooralsnog weinig reden om aan te nemen dat het een beter effect op de depressie heeft. De relatie tussen serotoninegehalte in de hersenvloeistof en depressie is in onderzoek aangetoond (Lancet 1997; 349:915). De meeste antidepressiva hebben invloed op het serotoninegehalte en zorgen voor een hoger niveau van serotonine. Ook is er een relatie aangetoond tussen zelfmoordpogingen en serotonineniveau (Lancet 1996; 348:1504). Wat echter niet aangetoond is, is dat gebruik van antidepressiva invloed op het plegen van zelfmoord heeft (BMJ 1995; 310:205). Dit alles neemt niet weg dat de moderne antidepressiva (ssri�s) een belangrijke rol zijn gaan innemen bij de behandeling van depressies, maar dat betekent nog niet dat in alle gevallen waarin antidepressiva geslikt worden dat ook zinvol is. Met name blijkt dat er geen effect is van het gebruik van antidepressiva op lichte depressies (BMJ 2000;320:311), maar toch worden de antidepressiva steeds vaker ook voor lichte depressies voorgeschreven en geslikt.

Paroxetine is meest gebruikte antidepressivum uit deze groep.

Onder welke namen is Paroxetine verkrijgbaar? Sinds het octrooi op dit middel verliep is het verkrijgbaar onder de soortnaam Paroxetine. Het wordt gemaakt door verschillende fabrikanten van merkloze medicijnen en in verschillende sterktes: 10, 20, 30 en 40 milligram. De prijzen verschillen. Het ligt dus voor de hand om de goedkoopste te kiezen. Het is ook verkrijgbaar onder de �oude� merknaam Seroxat.

�

Overige informatie over Paroxetine

�
Bekijk hieronder een voorbeeld dat u
gratis onderaan de pagina kunt downloaden
�
�
Waar wordt Paroxetine of Seroxat voor gebruikt? �Het wordt vooral toegepast bij depressies. Daarnaast wordt Paroxetine of Seroxat wel gebruikt voor de behandeling van stoornissen met een dwangmatig karakter. Hieronder verstaat men onder andere boulimie en gokverslaving, maar ook gedragsobsessies, zoals het zich gedwongen voelen steeds op precies dezelfde tijd of wijze handen te wassen of door een straat te lopen. Verder paniekstoornissen, sociale fobie (je zou dat kunnen vertalen in overmatige verlegenheid). Post-traumatische stress disorder (ptst).

Wijze van gebruik: Paroxetine of Seroxat gebruiken volgens voorschriften van de arts. Het medicijn is werkzaam vanaf 2-6 weken nadat men met het medicijn is begonnen. Je kunt daardoor dus nooit echt goed zien of je klachten verdwijnen door het medicijn of vanzelf. Artsen schrijven bij het niet verdwijnen van de klachten na 4 tot 6 weken meestal een zwaardere dosis voor, maar echt bewijs voor de zin daarvan lijkt niet te bestaan. Echte grote depressies komen meestal terug en daarom moet je trouw je medicijnen slikken en er ook nog eens 6 maanden lang mee doorgaan, ook al zijn er geen verschijnselen meer. Echter, 42% van de mensen stopt binnen 30 dagen uit zichzelf met de behandeling en 90% stopt uit zichzelf binnen 90 dagen. Stoppen? Als je Paroxetine of Seroxat niet voor niets slikt is het niet verstandig zo maar te stoppen. Overleg eerst met je arts.

Bijzonderheden: Omdat dit middel heel vaak aan mensen werd voorgeschreven en er toenemende kritiek was op de manier waarop artsen het voorschreven, is er heel veel bijzonders over paroxetine en de andere ssri�s te vertellen. Hier is maar een deel daarvan te vinden.

Artsen in het Verenigd Koninkrijk werden gewaarschuwd dat ze hun pati�nten niet meer dan 20 mg paroxetine (Seroxat) per dag moeten voorschrijven. Bij een hogere dosis zou het effect niet groter zijn dan bij 20 mg, maar de kans op bijwerkingen en afhankelijkheid neemt wel toe. Seroxat wordt in Nederland verkocht in tabletten van 20 en 30 mg. Artsen worden door de fabrikant geadviseerd tot maximaal 50 mg voor te schrijven. De waarschuwing kwam van het Committee on the Safety of Medicines (CSM) en dit comit� deed dat op advies van een speciale werkgroep van deskundigen op het gebied van psychiatrische aandoeningen. In die werkgroep zat sinds december 2003 voor het eerst een vertegenwoordiger van een pati�ntenorganisatie, Richard Brook van de organisatie Mind. Hij stapte uit het comit� omdat hij de waarschuwing van het CSM onvoldoende vond. Hij wilde ook dat mensen zouden weten dat men al meer dan 10 jaar weet dat de dosis van 20 mg niet effectiever is dan hogere doses. Die kennis hoort volgens hem in het publieke domein. Pati�nten moeten het weten zodat ze er met hun arts over kunnen praten. In 1990 werd paroxetine (Seroxat) in het VK geregistreerd. Dat gebeurde door een werkgroep waarin veel deskundigen zaten die bij het werk van de farmaceutische industrie betrokken zijn. Als het om medicijnen gaat van een bedrijf waar zij nauwe banden mee hebben, mogen zij niet meestemmen, maar wel mee discussi�ren. De goedkeuring was gebaseerd op onderzoek van GlaxoSmithKline (de producent van paroxetine) zelf en omdat de CSM in die tijd geen eigen statistici had om het onderzoek te beoordelen, liet men de maker van het medicijn vertellen wat de uitkomsten van het onderzoek betekenden.

In 2004 klaagde de staat New York het bedrijf GlaxoSmithKline (GSK), de producent van paroxetine (Seroxat), aan omdat het bedrijf belangrijke informatie over het medicijn zou hebben achtergehouden. Er waren 2 onderzoeken door GSK die aantoonden dat paroxetine niet effectiever was dan placebo bij de behandeling van depressies bij kinderen. In plaats daarvan werd echter een derde onderzoek gepubliceerd, waaruit wel enig effect bleek en die resultaten werden als promotiemateriaal gebruikt. Ongelukkig genoeg voor GSK dook er een intern memo op waarin erop werd aangedrongen dat de negatieve onderzoeksresultaten niet bij de geneesmiddelenautoriteiten zouden moeten belanden en dat de verspreiding van de onderzoeksinformatie dusdanig beheerst moest worden dat het bedrijf geen schade zou lijden. Woordvoerders van GSK deden het memo af als een individuele actie en niet als beleid van het bedrijf zelf. De staat New York was tevreden met een onderlinge regeling die 2,5 miljoen dollar opleverde, terwijl marktdeskundigen gerekend hadden op een schadeclaim van 200 miljoen.


Download hieronder gratis de complete beschrijving met wetenswaardigheden over Paroxetine

Naam
E-mail adres


�Gezond Leven? Kan dat? | Diclofenac | Amoxicilline | Doxycycline | Metoprolol | Ibuprofen | Salbutamol | Oxazepam | Simvastatine voor cholesterol behandeling | Codeine | Hydrocortison als veiligste bijnierschorshormoon | Triamcinolon en chronisch eczeem | Hydrochloorthiazide en verhoogde bloeddruk | Carbasalaatcalcium, Ascal en bloedstolling | Nitrofurantoine, Furabid en Furadantine als antbiotica | De Benzodiazepinen Temazepam en Normison | Acetylsalicylzuur of Aspirine bij koorts en/of pijn | Macrogol of Forlax als laxeermiddel bij obstipatie | Metformine, Glucophage bij suikerziekte | Prednisolon behoort tot de corticostero�den | Naproxen, Aleve, Naprovite of Momendol | Fusidinezuur of Fusidin voor infectie op huid en oog | Pantoprazol, Pantozol, Pantorc, Peptazol en maagzuur | Desloratadine, Aerius, Azomyr of Neoclarytin tegen allergie | Fluticason, Flixotide, Flutide voor astma en eczeem | Atorvastatine, Lipitor, Prevencor, Sortis en cholesterol | Claritromycine, Klacid, Biaxin en Klaricid als antibiotica | Carbomeer, kunsttranen en droge ogen | Salmeterol, Fluticason, Serevent, Seretide en astma / COPD | Diazepam, Stesolid en benzodiazepinen slaapmiddelen | Levocetirizine, Xyzal tegen allergie zoals hooikoorts | Furosemide, Lasiletten en Lasix als plasmiddel | Mometason, Elecon, Nasonex, Asmanex, Elovent en allergie | Tramadol en Tramal bij ernstige pijn | Levothyroxine is synthetisch schildklier hormoon | Enalapril maleaat en Renitec bij hoge bloeddruk | Amlodipine of norvasc tegen hartkramp | Acenocoumarol of Sintrom als bloedverdunner | Oestrogeen met levonorgestrel | Esomeprazol, Nexium of Esopral o.a. voor maagzweer | Paracetamol en Finimal als pijnstiller | Diclofenac, Voltaren of Cataflam en reuma | Paroxetine of Seroxat en depressies | Chlooramfenicol tegen infectie oog en oogleden | Ketoconazol of Nizoral o.a. bij infectie door schimmels | Azitromycine, Zithromax, Azacleus of Nuzaca en gonorroe | Betamethason tegen eczeem en psoriasis | Miconazol of Miconazolnitraat effectief tegen schimmels | Ciprofloxacine, Ciproxin of Ciloxan bij infecties | Feneticilline of Broxil bij ontsteking van de amandelenZoeken: