Acetylsalicylzuur

Hoewel het een erg oud medicijn is, kwam het hoogtepunt van het medicijn pas na de jaren tachtig van de vorige eeuw bij de preventie en behandeling van hart- en bloedvatziekten. Lees het oordeel van Ivan Wolffers.

Lees meer >
 

Acetylsalicylzuur of Aspirine bij koorts en/of pijn

Wat is Acetylsalicylzuur voor medicijn? Acetylsalicylzuur behoort tot de zogenaamde prostaglandinesynthetaseremmers. Acetylsalicylzuur heeft een analgetische werking (dat wil zeggen dat het pijn bestrijdt) en een antipyretische werking (wat betekent dat het koorts verlaagt). Bovendien gaat het middel een antiflogistische werking (gaat het ontstekingen tegen). Het is een effectieve pijnstiller, maar hevige pijnen, bijvoorbeeld na een ongeval of bij kanker, kan dit middel niet aan. In de jaren werd n0g een andere werking bekend: acetylsalicylzuur remt klontering van de bloedplaatjes en werkt dus als een bloed verdunnend middel. Om die reden wordt dit middel ondertussen vaker gebruikt dan voor het pijnstillend effect. De temperatuur van het lichaam daalt doordat acetylsalicylzuur de 'thermostaat' in de hersenen be�nvloedt via het remmen van de aanmaak van de z.g. prostaglandinen. Die 'thermostaat' laat je meer transpireren, zodat je warmte kwijt kunt raken. Men gaat dan met een aspirientje naar bed om de griep er lekker uit te 'zweten' . Wie geen koorts heeft, zal geen daling van de temperatuur hebben na gebruik van acetylsalicylzuur. Acetylsalicylzuur neemt ook het ziektegevoel voor een deel weg. Een voordeel dat tevens een bezwaar kan inhouden: in veel gevallen betekenen de klachten een eis van het lichaam om rustig aan te doen. Als het ziektegevoel weggewerkt is, meent men al snel weer dingen te kunnen doen die men anders niet zou uithalen. Bovendien zou het gebruik van acetylsalicylzuur bij griep het genezingsproces remmen omdat tevens de eiwitproductie in de lever wordt geremd.

Onder welke naam is Acetylsalicylzuur verkrijgbaar? In de allereerste plaats wordt acetylsalicylzuur door veel verschillende bedrijven onder allerlei namen, in verschillende doseringen en in verschillende combinaties met andere stoffen geproduceerd. Meestal echter is het onder de merkloze naam Acetylsalicylzuur verkrijgbaar. Als pijnstiller is het meestal in een dosis van 250, 300 of 500mg en de volgende merknamen zijn er naast het merkloze Acetylsalicylzuur: Aspirine, Alka Seltzer, Aspro en Tofal. Samen met paracetamol zit het in Chefarine. In combinatie met paracetamol en code�ne zit het in Acetylsalicylzuur/Paracetamol/Code�ne. In de combinatie met paracetamol en cafe�ne zit het in: Daro APC, APC, Kruidvat APC, Trekpleister APC en Roter APC.� En in de combinatie met cafe�ne en code�ne zit het in A.C. Cod.

Als bloed verdunnend medicijn zit acetylsalicylzuur samen met dipyramidol in Asasantin. Verder zijn de doseringen met erachter cardio, 80 of 100 vooral voor de preventie van hart- en vaatziekten bij mensen met een verhoogd risico, bijvoorbeeld Acetylsaliylzuur Cardio of Acetylsalicylzuur 80, of Aspirine Protect.. En met neuro of 30 erachter gaat het om de 30mg variant voor mensen met een tijdelijke hersenbloeding (TIA).

�

Overige informatie over Acetylsalicylzuur

�
Bekijk hieronder een voorbeeld dat u
gratis onderaan de pagina kunt downloaden
�
�
Waar tegen wordt Acetylsalicylzuur of Aspirine voor gebruikt?�Koorts en pijn bij griep en verkoudheid en na vaccinatie. Hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn, spit, spier-, zenuw- en reumatische pijn. Acuut en chronisch gewrichtsreuma, spierpijn in de lendestreek, reumatische aandoeningen en�zenuwpijn. Acetylsalicylzuur speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van een tweede infarct bij mensen die al eens een hartinfarct gehad hebben en een verhoogd risico hebben.

Wijze van gebruik Acetylsalicylzuur of Aspirine: Pijn en/of koorts: Volwassenen: 500-1000 mg per keer, zo nodig elke 4 uur; max. 4 g per dag. Kinderen: in principe ca. 12 mg/kg lichaamsgewicht per gift; dit is voor 3-6 jaar: 160-200 mg per keer, max. 640-800 mg per dag in 4-6 giften; 7-11 jaar: 250 mg per keer, max. 1000-1500 mg per dag in 4-6 giften; 12 jaar en ouder: 500 mg per keer, max. 1500-2000 mg per dag in 4-5 giften. De tijd tussen twee toedieningen moet bij kinderen ten minste 4 uur bedragen. Bij kinderen tot 4 jaar wordt toediening gedurende meer dan 2 dagen ontraden. Acuut gewrichtsreuma: Volwassenen: oraal 1 g zesmaal per dag, max. 8 g per dag. Kinderen: aanvankelijk oraal 100-125 mg/kg in 4-6 doses, na 1 week geleidelijk verminderen tot 60 mg/kg per dag. Chronisch gewrichtsreuma: Volwassenen: oraal 0,5-1 g zesmaal per dag, max. 8 g per dag; parenteraal 500-1000 mg, diep i.m. of i.v., zo nodig tot viermaal per dag; bij zeer hevige pijnen 1 g i.v. Kinderen: oraal 90-125 mg/kg per dag in 6 doses; parenteraal 5-25 mg/kg lichaamsgewicht per dag. Voor een snel effect innemen op een nuchtere maag of ten minste een half uur voor de maaltijd; bij maagklachten tijdens of vlak na de maaltijd. De bruistabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen en goed roeren; water nadrinken. De tabletten heel innemen met een ruime hoeveelheid water. De kauwtablet fijnkauwen, doorslikken en vervolgens de mond naspoelen met water. Vergeten? Heeft u het middel nog nodig, neem de dosis dan alsnog in. Neem een eventuele volgende dosis Acetylsalicylzuur of Aspirine minstens drie uur later. In het algemeen geldt dat volwassenen niet meer dan acht gram acetylsalicylzuur per dag mogen nemen.� Stoppen? Dit kan op elk moment. Maar als jet het middel gebruikt ter preventie van hart- en vaatziekten, dan doe je dat langdurig en het is niet de bedoeling om zo maar te stoppen.

Bijzonderheden Acetylsalicylzuur of Aspirine: De Romeinen gebruikten de salicine uit de zilverberkbast al als middel tegen pijn en koorts. Acetylsalicylzuur is waarschijnlijk het bekendste geneesmiddel. We kennen het ook onder de naam Aspirine - oorspronkelijk een merknaam van de firma Bayer maar nu algemeen gebruikt. Uit een Amerikaans onderzoek in 1988 bleek dat een dagelijks gebruik van acetylsalicylzuur tot een reductie van 45% van het aantal hartinfarcten leidt. Daarmee bleek er ineens een andere rol weggelegd voor dit zeer oude middel. Acetylsalicylzuur is zinvol bij primaire en secundaire preventie van hart en bloedvatziekten, maar dat heeft alleen zin als men de mensen die er baat bij kunnen hebben, goed selecteert. Dat zijn de mensen die al een duidelijke ischemische hartziekte hebben, al eens een hartinfarct hebben gehad of die eens een tijdelijke beroerte (TIA) hadden. Ondanks de kleine hoeveelheden Acetylsalicylzuur of Aspirine die geslikt worden, blijken er wel degelijk maagproblemen op te kunnen treden (Lancet 1992; 339:550 en 1059). De voordelen van een lage dosis aspirine in de primaire preventie van hart en vaat ziekten kunnen volgens onderzoek alleen worden waargenomen bij mensen met een lage bovenbloeddruk. Bij een hoge bloeddruk is de kans op bloedingen te groot, als deze wordt afgewogen tegen over de voordelen. Bij instabiele angina pectoris en na een eerste hartinfarct ter voorkoming van een tweede spreken we van preventief gebruik van acetylsalicylzuur. Aan 80 mg per dag heeft men voldoende. Acetylsalicylzuur kan ook onderdeel van de behandeling van een hartinfarct zijn. Daarbij slikt men ongeveer 160 mg per dag. Men begint met slikken op het moment van vermoeden dat er sprake is van een infarct en daarmee gaat men door tot ongeveer 30 dagen daarna. Het brengt het aantal sterfgevallen aan hartinfarcten terug met 23% (JAMA 1998; 280:1930). Daar staat tegenover dat het aantal beroerten door bloedingen door het dunner worden van het bloed aanzienlijk toeneemt (met 84%, maar cijfermatig zijn de voordelen groter dan het nadeel). Als pijnstiller slikt men 350 tot 500 mg acetylsalicylzuur. Het blijkt dat de bijwerkingen van acetylsalicylzuur in de doses die voor de preventie van een eerste of tweede hartinfarct geslikt worden nauwelijks van betekenis zijn. Zelfs de beroerten komen bij zulke doses niet meer voor, zoals het wel het geval is bij de 160 mg per dag die geslikt wordt bij behandeling van de complicaties van een infarct (BMJ 1999; 318:759).�In een Amerikaans onderzoek werden warfarine en acetylsalicylzuur (Aspirine) vergeleken. Toen het onderzoek tot ongeveer tweederde was gevorderd, werd het door de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten gestopt. Acetylsalicylzuur deed het beter en waarom zou je dan proefpersonen nog warfarine geven terwijl je weet dat er een betere behandeling is? De resultaten zijn gepubliceerd in The New England Journal of Medicine (2005;352:1368). Zolang die er nog niet zijn, doen mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten er goed aan te overwegen of ze acetylsalicylzuur zullen slikken. Het is niet geheel risicoloos. Hoewel het niet in zulke hoge doses geslikt hoeft te worden als wanneer het als pijnstiller wordt gebruikt, kan het toch de bijwerkingen geven waarvoor acetylsalicylzuur gevreesd is: maag- en darmbloedingen. Maak dus samen met je arts een goede afweging van de risico�s. Heb je ernstig vernauwde hersenbloedvaten, dan zijn de risico�s hoog en is er nog veel meer reden te besluiten acetylsalicylzuur te slikken

Steeds meer mensen slikken Acetylsalicylzuur of Aspirine nu ook na een hartinfarct, om de kansen op een herhaling daarvan te verminderen. Het is inmiddels bovendien duidelijk dat ook mensen met hartkramp (angina pectoris) minder kans op een hartinfarct hebben als zij dit middel gebruiken. Ook mensen die last hebben van aanvallen van bloedvatvernauwing van de hersenen hebben door een dagelijkse kleine hoeveelheid acetylsalicylzuur minder kans op dit probleem.

De resultaten van de tien jaar durende Women�s Health Study naar de preventie van kanker, hart- en vaatziekten en sterfte bij vrouwen�(JAMA 2005;294:47,56,105,107)�bleken erg teleurstellend voor vrouwen die hoopten op simpele oplossingen. Gebruik van lage doses Acetylsalicylzuur of Aspirine heeft geen effect op het voorkomen van hartinfarcten of kanker. Er waren 40.000 gezonde vrouwen van 45 jaar en ouder bij het onderzoek betrokken, dat tien jaar duurde. Helaas, niet minder borstkanker, niet minder darmkanker, en niet minder hartinfarcten bij gebruik van acetylsalicylzuur. Misschien iets minder sterfte aan longkanker, maar dat moet verder worden uitgezocht. Daarnaast bleek er een positief effect op het ontstaan van dikke-darmkanker - een eerste onderzoek wees uit dat mensen die 16 tabletten acetylsalicylzuur per maand slikten, 40 procent minder kans hadden om deze aandoening te ontwikkelen. Uitgebreid onderzoek later bevestigde dit en gaf aan dat het zelfs ging om 50 procent minder kans (Cancer Res 1992; 52:5575-89). In de z.g. Amerikaanse Nurses' Health Study, waarin naar het langdurig gebruik van acetylsalicylzuur werd gekeken, werden deze resultaten bevestigd (N Engl J Med 1995; 333:609-14). Een redactioneel commentaar adviseerde vervolgens onmiddellijk dat mensen met een verhoogd risico op darmkanker dan maar eens per dag een tabletje van 325 mg moeten slikken (N Engl J Med 1995; 333:656-6). Deskundigen reageerden op dit advies en schreven dat dit soort kansberekenings-geneeskunde onzinnig was omdat er nog nooit een langlopend onderzoek gedaan was naar de relatie tussen het ontstaan van kanker en acetylsalicylzuurgebruik (N Engl J Med 1996; 334:119).

Download hieronder gratis de complete beschrijving met wetenswaardigheden over Acetylsalicylzuur�

Naam
E-mail adres�


Gezond Leven? Kan dat? | Diclofenac | Amoxicilline | Doxycycline | Metoprolol | Ibuprofen | Salbutamol | Oxazepam | Simvastatine voor cholesterol behandeling | Codeine | Hydrocortison als veiligste bijnierschorshormoon | Triamcinolon en chronisch eczeem | Hydrochloorthiazide en verhoogde bloeddruk | Carbasalaatcalcium, Ascal en bloedstolling | Nitrofurantoine, Furabid en Furadantine als antbiotica | De Benzodiazepinen Temazepam en Normison | Acetylsalicylzuur of Aspirine bij koorts en/of pijn | Macrogol of Forlax als laxeermiddel bij obstipatie | Metformine, Glucophage bij suikerziekte | Prednisolon behoort tot de corticostero�den | Naproxen, Aleve, Naprovite of Momendol | Fusidinezuur of Fusidin voor infectie op huid en oog | Pantoprazol, Pantozol, Pantorc, Peptazol en maagzuur | Desloratadine, Aerius, Azomyr of Neoclarytin tegen allergie | Fluticason, Flixotide, Flutide voor astma en eczeem | Atorvastatine, Lipitor, Prevencor, Sortis en cholesterol | Claritromycine, Klacid, Biaxin en Klaricid als antibiotica | Carbomeer, kunsttranen en droge ogen | Salmeterol, Fluticason, Serevent, Seretide en astma / COPD | Diazepam, Stesolid en benzodiazepinen slaapmiddelen | Levocetirizine, Xyzal tegen allergie zoals hooikoorts | Furosemide, Lasiletten en Lasix als plasmiddel | Mometason, Elecon, Nasonex, Asmanex, Elovent en allergie | Tramadol en Tramal bij ernstige pijn | Levothyroxine is synthetisch schildklier hormoon | Enalapril maleaat en Renitec bij hoge bloeddruk | Amlodipine of norvasc tegen hartkramp | Acenocoumarol of Sintrom als bloedverdunner | Oestrogeen met levonorgestrel | Esomeprazol, Nexium of Esopral o.a. voor maagzweer | Paracetamol en Finimal als pijnstiller | Diclofenac, Voltaren of Cataflam en reuma | Paroxetine of Seroxat en depressies | Chlooramfenicol tegen infectie oog en oogleden | Ketoconazol of Nizoral o.a. bij infectie door schimmels | Azitromycine, Zithromax, Azacleus of Nuzaca en gonorroe | Betamethason tegen eczeem en psoriasis | Miconazol of Miconazolnitraat effectief tegen schimmels | Ciprofloxacine, Ciproxin of Ciloxan bij infecties | Feneticilline of Broxil bij ontsteking van de amandelenZoeken: